Aanpassing administratieve commentaar inzake geheime commissielonen op komst op niet-aangegeven meerwinsten 

Enkele weken geleden werd de Minister van Financiën in de Kamer geïnterpelleerd over de concrete toepassing van de aanslag geheime commissielonen wanneer de taxatiediensten  verdoken nettowinsten vinden (Vr. & Antw., Kamer, 2008-2009, nr. 47 van 2 februari 2009, 9-11, Vr.nr. 20 Mevrouw Ingrid Claes van 14 januari 2009).  De minister bevestigde dat de administratie de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen kan vestigen op de verdokken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.  De vaststelling dat deze bestanddelen inderdaad niet in het boekhoudkundig resultaat van de vennootschap kan middels toepassing van de artikelen 340 en 342 WIB 92., met dien verstande dat de bij toepassing van artikel 342, § 2 WIB 92 de afzonderlijke aanslag niet van toepassing is. 

Tevens kondigde de minister op korte termijn een aanpassing van de administratieve commentaar aan, waarbij met name zal verduidelijkt worden dat voor verdoken meerwinsten zal worden toegestaan dat de afzonderlijke aanslag niet langer zal moeten worden toegepast in het geval de meerwinsten worden opgenomen in het boekjaar tijdens hetwelk ze door de vennootschap worden verwezenlijkt.  Deze aanpassing moet worden uitgevoerd mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit.  Dergelijke aanpassing moet, voor de inkomsten van het betrokken jaar uiteraard plaatsvinden binnen de wettelijke fiscale termijnen. 

Wat de btw-aspecten betreft, verwees de minister naar zijn antwoord op een parlementaire vraag van 1 september 1999. Toen verklaarde de minister dat de verdoken meerwinsten die aan de afzonderlijke aanslag onderworpen zijn eveneens de btw omvatten, die rekening houdende met het toepasselijk tarief wettelijk op die diensten of leveringen verschuldigd is. Hiervan mag slechts worden afgeweken wanneer de belastingplichtige aantoont dat de normaal verschuldigde btw geheel of gedeeltelijk niet werd aangerekend. 

Deze regeling sluit aan bij de bij wet voorziene uitzonderingen dat niet aangegeven vergoedingen alsnog kunnen ontsnappen aan de aanslag geheime commissielonen, wanneer zij opgenomen worden in een aangifte personenbelasting door de genieter van deze inkomsten.

Bron: Vr. & Antw., Kamer, 2008-2009, nr. 47 van 2 februari 2009, 9-11, Vr.nr. 20 Mevrouw Ingrid Claes van 14 januari 2009   

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…