Forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn binnen bepaalde grenzen belastingvrij. Wat zijn die grenzen, en wie moet er wat bewijzen ? Forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen, worden geacht een werkelijke beroepskost te dekken voor zover ze een bepaald bedrag niet overschrijden.. De vergoeding is fiscaal aftrekbaar bij de werkgever en niet belastbaar bij de werknemer.

Grootte van het bedrag De forfaitaire vergoeding moet redelijk zijn. Als u zeker wil spelen dan ijkt u best uw vergoedingen op de forfaitaire vergoedingen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken betaalt : deze worden door de administratie aanvaard als zijnde een loutere onkostenvergoeding. Landenlijst Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het betrokken land waarnaar wordt gereisd. Nieuwe bedragen Met ingang van 1 april jongstleden mogen nieuwe, verhoogde bedragen worden gehanteerd. De lijst van deze bedragen, in functie van het land, is opgenomen in de circulaire van 23.08.2007.

Als we, bij wijze van voorbeeld, even kijken naar de buurlanden, dan zien we dat voor een verblijf in Nederland 120 euro per dag mag worden toegekend, en bijvoorbeeld voor Parijs 113 euro en voor Londen 125 euro. Moskou is het duurste met 153 euro, en Takolau het goedkoopst met 5 euro. Zowel voor werknemers als “bedrijfsleiders” Noteer dat de forfaitaire vergoedingen mogen worden betaald aan werknemers en aan bedrijfsleiders (Comm. IB 32/3). In principe gelden bedragen dus niet voor éénmanszaken, maar dat neemt niet weg dat de bedragen nuttig kunnen zijn om de kosten van een maaltijd te ramen in toepassing van art. 50 WIB. Voor welke kosten.

In het kostenforfait zitten niet uw reis- en overnachtingskosten. Deze mag u bijkomend in aftrek brengen. In het forfait zitten wel uw kosten voor eten, drank, lokaal vervoer en andere kleine uitgaven. Bewijsvoering Kosten niet bewijzen Het grote voordeel van de forfaitaire onkostenvergoeding is dat de kosten op zich niet meer moeten worden bewezen. U hoeft dus niet langer bonnetjes van van alles en nog wat bij te houden. Let op : als u met het verzamelen van bonnetjes uitkomt op een hoger bedrag dan de forfaitaire bedragen, dan mag u uiteraard altijd uw werkelijke onkosten laten terugbetalen.

Iemand die regelmatig in Nederland vertoeft, stelt zich vragen bij de bewijsvoering. Hoe kan hij bewijzen dat hij effectief in Nederland is geweest ? En wat is het gevolg als hij het bewijs niet kan leveren en hij toch een vergoeding krijgt uitbetaald ? Minimum aan bewijs noodzakelijk In een arrest pretenteerde een belastingplichtige op basis van een éénzijdig door hemzelf opgemaakte lijst, dat hij 120 dagen in het buitenland had verbleven. Voor de rechtbank was dit duidelijk onvoldoende (Rb. Brussel 25.10.2007). Het meest voor de hand liggende bewijs is natuurlijk een vliegtuigticket. Maar als het gaat om buurlanden waar met de wagen naartoe wordt gereden, is dit natuurlijk niet mogelijk. In de praktijk houdt u dan best een lijst bij van uw “buitenlandse dagen”, waaraan u per dag minimaal één bewijsstuk hecht om de waarachtigheid ervan te bewijzen.

U kan bijvoorbeeld bewust een tankbeurt ter plaatse inplannen , of u houdt alsnog een bonnetje van een broodje of een afrekening van een maaltijd bij. Het komt erop aan aanneembaar te maken dat u effectief in het buitenland bent geweest. Gevolgen Wanneer de fiscus u niet gelooft, zal de vergoeding worden beschouwd als een aanvullende belastbare bezoldiging. Omdat hier geen fiches voor werden opgemaakt zal de bijzondere aanslag als geheim commissieloon van toepassing zijn (artikel 219 WIB 92, 309 %). U kan hier enkel aan ontsnappen wanneer u kan aantonen de vergoeding werd of zal worden opgenomen in een aangifte personenbelasting (art. 219, vierde lid, WIB 92).

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…