Tip van de week

De experts van de OESO hebben in hun belastingvrije catacomben in hartje Parijs berekend dat de alleenstaande Belg de zwaarst belaste mens is van de hele geïndustrialiseerde wereld! Dit met een belastingdruk van 50 à 61% afhankelijk van het inkomen!

De Grieken daarentegen zijn misschien wel de grootste fraudeurs in het Westen. Zo gaven 300 Atheners op dat ze een zwembad hadden… ze moesten dan een of andere luxetaks betalen. Uit foto’s met google earth bleek dat er echter 27.000 zwembaden zijn! En wat gebeurde er toen… Een race naar groene dekzeilen om google earth te misleiden!

Er is ook een nieuwe cel opgericht om internetfraude op te sporen! Zie onze website.

En verder. Een belastingplichtige liet een controleur vrijwillig binnen in zijn living om bepaalde stukken uit zijn boekhouding in te kijken die daar lagen. Achteraf kreeg die arme man daar echter spijt van en vocht hij de ‘onregelmatigheden’ aan die zijn controleur in zijn living vastgesteld had. De rechter gaf hem gelijk (rb. Hasselt, 17 november 2010). Het is immers zo dat de fiscus het ‘visitatierecht’ restrictief moet interpreteren. De rechter stelt dat de toegang tot particuliere woningen altijd de machtiging van de politierechter vergt. Daardoor is het fiscale onderzoek in casu onwettig gebeurd. De machtiging kan volgens de rechter niet vervangen worden door de toestemming van de belastingplichtige zelf.

Nog een leuke. Als u een groene jongen bent en zgn. ‘groene’ werken doet aan uw privéwoning, dan heeft u privé mogelijk recht op de zgn. energieaftrek als u de factuur betaald heeft. Mag uw vennootschap de factuur ook in uw plaats betalen? Ja!

Volgens een recente circulaire is dat inderdaad perfect mogelijk! Normaal moet u de groene investering zélf betalen als u de energieaftrek wilt genieten. De circulaire stelt nu echter dat dit óók kan, zelfs als uw vennootschap geen enkele activiteit heeft in de woning (circulaire nr. 331/605.643 van 22.02.2011). U moet er enkel voor zorgen dat een boeking op het debet van uw RC bij uw vennootschap gelijkgesteld wordt met een werkelijke betaling. Zo kunt u dus de energieaftrek genieten. Betaalt uw vennootschap daarentegen de factuur omdat zij als huurder van een deel van uw woning bv. nieuwe ramen laten plaatsen heeft bij u, dan kunt u daarvoor privé geen energieaftrek genieten. Uw vennootschap zal die uitgave immers fiscaal inbrengen als beroepskosten (afschrijvingen) en bijgevolg geniet u de energieaftrek niet.

Volgende week dinsdag 24.5 organiseren wij ons offshore seminar. Voor meer info zie onze website. Ook zijn er nog steeds tal van interessante ebooks op onze website.

Veel sterkte aan het fiscale front!

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director
 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…