Aan de hand van het volgend eenvoudig voorbeeld trachten we dit te verduidelijken. Stel u hebt een bedrag gespaard van 300.000 euro afkomstig van beroepsinkomen die niet werden aangegeven en u wenst dit te regulariseren.  Het spaargeld heeft zijn correcte fiscale regels wel ondergaan.

Wat gaat dit kosten ?

Hierbij maken we de vergelijking tussen de bestaande regeling (tot einde juni van dit jaar) en de nieuwe regeling.

Bestaande regeling

Stel het ontdoken tarief aan personenbelasting bedraagt 50% (+7% gemeentebelasting).  Vandaag verloopt de regularisatie door op de niet aangegeven beroepsinkomsten alsnog de verschuldigde personenbelasting te betalen (in ons voorbeeld 53,5 %).  De kostprijs bedraagt dus 160.500 euro.

Indien BTW ook ontdoken dient de ontdoken BTW te worden betaald maar dan wel zonder bijhorende boete.

Nieuwe regeling

Volgens de nieuwe regularisatie moet er al eerst nagekeken worden of de personenbelasting al dan niet verjaard is.

Wanneer dit nog niet het geval is (dus geen verjaring) dan bedraagt de kostprijs :

300.000 x (53,5%+15%) = 205.500 euro.

Wanneer de verjaring wel reeds is ingetreden dan bedraagt de kostprijs :

300.000 x 35% = 105.000 euro

In de nieuwe regeling geldt voor fiscaal niet verjaarde BTW-handelingen (in het kader vaneen gewone fiscale fraude) het principe dat de: BTW dient betaald twe worden + een boete van 15 procentpunten.  Maar deze verhoging geldt dan weer niet wanneer de regularisatie eveneens aanleiding geeft tot een regularisatie van de fiscaal niet verjaarde beroepsinkomsten. Dus geen boete van 15% in dit geval.

Het voorontwerp van wet zegt echter dan weer niets wanneer het BTW betreft over  ‘fiscaal verjaarde kapitalen’.  We veronderstellen dan ook dat de heffing van 35 %  alle mogelijke ontdoken belastingen inhoudt, inclusief de BTW. Dit laatste betekent dan ook dat het tarief van 35% aanzienlijk gunstiger is.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…