De afschrijving van de wagen

Dat de (personen)wagen die beroepsmatig wordt gebruikt, kan afgeschreven worden is de evidentie zelf. Let wel dat een personenwagen niet degressief kan afgeschreven worden, maar enkel lineair. De lineaire afschrijvingsannuïteit (= jaarlijks bedrag van de afschrijving) wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage toe te passen op de aanschaffings- of beleggingswaarde.

Dat percentage wordt verkregen door het getal 100 te delen door het aantal jaren van de normale gebruiksduur van het afschrijfbare bestanddeel. (ComIB 61/103) Voorbeeld Voor een wagen van 30.000 euro die 5 jaar wordt gebruikt, is : • het normale afschrijvingspercentage 100/5 = 20; • de afschrijvingsannuïteit : 30.000 euro x 20 % = 6.000 euro.

Het percentage van de afschrijving voor occasiewagens wordt bepaald in verhouding tot de waarschijnlijke gebruiksduur. Er bestaat echter geen algemene regel die voorschrijft dat een wagen in vijf jaar af te schrijven is. Overeenkomstig artikel 61, eerste lid WIB 1992 kunnen afschrijvingen immers slechts als beroepskosten worden aangemerkt voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan.

Bij het vaststellen van de afschrijvingsannuïteit moet dan ook steeds rekening worden gehouden met een gebruiksduur die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert (Vraag nr. 1214 van de heer Gabriëls dd. 13.09.1994 – Bull. nr. 745, pag. 153). Het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag van de bij de aankoopprijs komende kosten, zoals de niet-aftrekbare btw, worden afgeschreven tegen hetzelfde tempo of gedurende hetzelfde aantal jaren als de aanschaffings- of beleggingswaarde van die voertuigen zelf (ComIB 61/206).

De praktijk leert echter dat een wagen over een kortere looptijd afschrijven dan vijf jaar niet altijd evident is. Maar hiervoor bestaat een oplossing. Een contract met een aankoopoptie van 16 % is geen leasingcontract maar een contract van huurkoop (vermits de restwaarde hoger is dan 15 % kunnen de betaalde huren als kost in de boekhouding worden opgenomen in plaats van deze af te schrijven overeenkomstig het K.B. van 3/12/1993.) Een dergelijk contract biedt als voordeel dat de huurder de betaalde sommen kan aftrekken (rekening houdende met de 75% regel). Bij een zuivere leasing moet het kapitaalgedeelte immers afgeschreven worden over in principe vijf jaar (zelfs al is de financiering korter) terwijl enkel het intrestgedeelte aftrekbaar is.

Een leasingcontract met 16% restwaarde biedt maw hier een voordeel dat de aftrek gelijk loopt met de duurtijd van het contract. Op deze manier kan de wagen over een kortere periode in aftrek genomen worden dan dat hij afgeschreven moet worden over een periode van in principe vijf jaar. En het kan nog beter. Men kan bijkomend ook een zogenaamde eerste verhoogde huurfactuur in aftrek nemen. Dit wordt door de rechtspraak aanvaard. Het spreekt voor zich dat dit redelijk moet gehouden worden. Een bedrag van 20% lijkt ons het maximum (Rb Antwerpen 20 mei 2005). Vooral op het einde van een jaar biedt dit mogelijkheden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…