Geachte, beste,

Het gaat gebeuren! Elio en zijn Rode Garde staan voor de poorten! Hou u vast voor wat gaat komen. Geen enkel taboe zal stand houden. Het wordt een regelrechte aanval op uw zuurverdiende spaarcenten. Bereid u voor op het ergste. Sla de nodige vodka in om de eerste schok door te spoelen. Weet bv. dat na Oostenrijk nu ook Frankrijk de verkoop van goud volledig in kaart wil brengen. Zo moet in Frankrijk elke aankoop van goud vanaf 450 EUR per bankoverschrijving gebeuren. Dit is dus vandaag 31 gram. Waarom slikken wij dit getreiter, waarom laten we ons als peuters behandelen! Zit er meer achter? Ja! De nationale staten en Europa, zeg maar de zelfgenoegzame politici die overmatig last hebben van haantjesgedrag, kunnen het echt niet verdragen dat burgers hun eigen lot in handen nemen. Men heeft schrik dat burgers hun euros massaal omwisselen in goud. Men heeft schrik om de controle over de burger kwijt te geraken, en dit vanwege de ongecontroleerde manipulatiedrang van de politici. Ze willen uit eigenbelang kunnen controleren, kunnen heersen en verdelen. Divede et impera! Er is niets nieuws onder zon.

Wenst u toch te beleggen in goud via uw vennootschap, denk dan ook aan de fiscale gevolgen! Wat is de fiscale impact voor de vennootschap van een belegging in (een klomp) goud ? Een vennootschap die een aankoop van goud heeft gedaan, moet dit boeken als een geldbelegging.  Dit tegen de aanschaffingswaarde. De aankoopkosten die hierbij komen kijken, mogen als kosten geboekt worden. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

Wordt later het goud verkocht dan zal de meerwaarde belast worden en de minderwaarde is aftrekbaar. Let wel dat een belegging in een klomp goud ook een impact heeft wat de notionele interestaftrek betreft. De boekwaarde van het goud moet ook hier in mindering gebracht worden van het eigen vermogen. Daarom? Goud is een belegging die door haar aard niet bestemd is om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen (art. 205ter § 4, 2° WIB 1992). Voor een juwelier zou dit anders kunnen zijn. 

Tip. Weet dat er ook kan belegd worden in goudmijnen d.m.v. aandelen. Deze volgen de algemene principes van de aandelen: een meerwaarde is niet belastbaar, een minderwaarde is niet aftrekbaar doch geen negatieve impact wat de notionele intrestaftrek betreft.

Surf naar onze site voor ons dossier: ‘Open je ogen voor Elio ze sluit’ en veel ander lekkers.

Meer dan ooit is de strijd om uw spaarcenten begonnen. Wij zijn klaar om samen met u, u te begeleiden naar veiligere havens…

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…