ONDERTUSSEN IS DEZE BOETE AFGESCHAFT 

Een reeds lang bestaand probleem betreft de taxatie geheim commissieloon van 309%. Ook wel eens de monsterboete genoemd. Hierover hebben we het vroeger reeds gehad. Een wetswijziging en een aantal circulaires hebben dit probleem al eerder willen beperken. Maar de rechtspraak hield hiermee niet altijd rekening. Dit is mogelijk de reden waarom de wetgever nu zal ingrijpen. De (mogelijke) hervorming zal ervoor moeten zorgen dat deze bijzondere aanslag een ‘vergoedend karakter’ zal krijgen. Een aanzienlijke daling van het tarief zal hiervoor moeten zorgen.

Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen een spontane rechtzetting of een niet-spontane rechtzetting.  Bij een spontane rechtzetting zou er dan geen sanctie volgen.

Indien de aanslag wel wordt gevestigd dan zal het tarief dalen t.o.v. vandaag (vergoedend karakter). Het zal dan (ongeveer) ofwel 50% (bij vennootschapsbelasting) ofwel 100% (personenbelasting) worden.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk (citaat Monkey-Kluwer van Koen Janssens dd. 14 oktober 2014):

‘Een vennootschap wil 200 netto betalen aan een particulier. Bruto moet ze dan 400 betalen. Op die 400 wordt namelijk 50% (200) personenbelasting ingehouden. Maar als de vennootschap 200 betaalt en de genieter wordt daar niet op belast, zal een aanslag geheime commissielonen van 100% gevestigd worden op die 200, dus exact ten belope van de niet betaalde personenbelasting (200). Als de genieter een vennootschap is, moet die bruto 300 ontvangen om netto (ca.) 200 over te houden, rekening houdend met het tarief van 33,99 % in de vennootschapsbelasting. Niet-aangifte van het ontvangen nettobedrag leidt dan tot een aanslag geheime commissielonen van 50% (100), wat overeenstemt met de normale vennootschapsbelasting.’

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…