Laat u privé-uitgaven door uw vennootschap betalen, dan wordt u belast op een voordeel van alle aard als uw vennootschap die uitgaven aftrekt als beroepskosten. Dat voordeel wordt samen met uw loon belast tegen de gewone tarieven in de personenbelasting (tot 50% + gemeentebelastingen) en er zijn ook sociale bijdragen op verschuldigd.

De werkelijke waarde

De regel is dat u dan belast wordt op de werkelijke waarde van dat voordeel. Als uw vennootschap bv. uw skivakantie van € 3.000 betaalt, dan is het belastbaar voordeel gelijk aan de prijs van die reis. Het lijkt interessanter om zulke uitgaven door uw vennootschap te laten betalen, omdat u dan enkel de belastingen en de sociale bijdragen óp dat bedrag moet betalen (stel samen 60% of ‘slechts’ € 1.800) en niet het volledige bedrag zelf van € 3.000. Op het eerste zicht ‘bespaart’ u m.a.w. € 1.200. Die redenering klopt echter niet…

Als u die privé-uitgave afwentelt op uw vennootschap, dan bespaart ú wel € 1.200, maar u zadelt uw vennootschap ook op met een extra uitgave van € 3.000. Om na te gaan of dat of dat interessant is, moet de ten laste neming van die privé-uitgave vergeleken worden met het opnemen van extra loon voor hetzelfde bedrag. Voor uw vennootschap maakt het immers niets op of ze een privé-uitgave van € 3.000 betaalt of u voor € 3.000 extra loon uitkeert. Beide uitgaven zijn immers voor 100% aftrekbaar (mits de vereiste formaliteiten worden nageleefd).

Vermits dit voor uw vennootschap op exact hetzelfde neerkomt, kan er vervolgens worden nagegaan wat van beide voor u privé het interessantste is.
1. Zoals reeds gezegd ‘kost’ het u nog € 1.800 aan belastingen en sociale bijdragen als u de privé-uitgave door uw vennootschap laat betalen. De privé-uitgave moet u dan uiteraard niet mee zelf betalen.
2. Als u daarentegen € 3.000 extra loon krijgt, dan houdt u daar netto nog € 1.200 van over na aftrek van de belastingen en sociale bijdragen (we gingen uit van 60%). U moet dan wel zelf nog uw reis van € 3.000 betalen, zodat ook dit u uiteindelijk dus nog € 1.800 ‘kost’.
Een privé-uitgave door uw vennootschap laten betalen, komt m.a.w. zowel voor u privé als voor uw vennootschap op exact hetzelfde neer als voor hetzelfde bedrag extra loon op te nemen.

Forfaitaire voordelen
Voor bepaalde voordelen wordt u echter niet belast op de werkelijke waarde van het voordeel, maar op een forfaitair bedrag. In dat geval kan het wél voordeliger om de privé uitgave door uw vennootschap te laten betalen. Dit geldt niet alleen voor bv. een auto, maar ook als uw vennootschap uw privé facturen van elektriciteit en verwarming betaalt. Voor elektriciteit en verwarming gaat het om vaste bedragen, die dit jaar voor het eerst sinds lang nog eens verhoogd zijn van € 590 en € 1.180 (in totaal € 1.770) tot respectievelijk € 740 en € 1.480 (in totaal € 2.220) en vanaf volgend jaar zelfs tot € 820 en € 1.640 (in totaal € 2.460).

N.a.v. deze verhogingen is het raadzaam om na te gaan of het voor u nog wel interessant is om uw vennootschap uw privé facturen van elektriciteit en verwarming te laten betalen. Dit zal nog altijd voordeliger zijn als de privé facturen op jaarbasis groter zijn dan het forfaitaire voordeel van € 2.220.

Stel dat de privé facturen bv. € 1.800 per jaar bedragen. Als u dit door uw vennootschap laat betalen, dan wordt u dus belast op een forfaitair voordeel van € 2.220 dat u € 1.332 ‘kost’ aan belastingen en sociale bijdragen betaalt (stel samen 60%). Op het eerste zicht lijkt dit voordeliger dan de factuur van € 1.800 zelf te betalen, maar dat is niet correct. U bespaart dan wel € 468, maar uw vennootschap moet hiervoor een extra uitgave doen van € 1.800. U houdt m.a.w. 26% netto over van de uitgave van uw vennootschap, wat uiteraard zeer weinig is.

In dat geval kan u de facturen dus beter zelf betalen en voor € 1.800 extra loon uit uw vennootschap opnemen. Hier houdt u netto nog € 720 van over (€ 1.800 – 60%), maar u moet nog wel de privéfacturen betalen van € 1.800 zodat het u uiteindelijk nog € 1.080 ‘kost’, wat dus minder is als uw vennootschap uw facturen ten laste neemt. Merk op dat het in dit voorbeeld tot vorig jaar wel nog (iets) interessanter was om die facturen van € 1.800 door uw vennootschap te laten betalen omdat het belastbaar voordeel toen nog € 1.770 bedroeg.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…