Het is niet altijd geweten dat ook wie een firmawagen heeft zijn woon-werkkilometers kan aftrekken als werkelijke beroepskosten (tegen € 0,15/km). Toch doet u dat beter niet… In dat geval zal de fiscus het voordeel van alle aard voor het privégebruik van de auto immers berekenen op dat woon-werkverkeer en dus niet op de gebruikelijke 5.000 km of 7.500 km (als u respectievelijk op maximaal 25 km of verder van uw werk woont). Hierdoor zal u zelden of nooit een fiscaal voordeel doen en zal u zelfs bijna altijd een stuk slechter af zijn.

Als u bv. op 50 km van uw werk woont, dan doet u jaarlijks ongeveer 22.000 km woon-werkverkeer (50 km x 2 x 220 dagen). Als u uw werkelijke beroepskosten aftrekt (22.000 km x € 0,15/km = € 3.300), dan wordt uw voordeel auto ook berekend op 22.000 km i.p.v. 7.500km. Dit betekent m.a.w. bijna een verdrievoudiging van het belastbaar voordeel (!), terwijl uw kosten stijgen met bv. amper € 1.000. Ook als u uw werkelijke kosten niet bewijst, heeft u immers recht op een forfaitaire kostenaftrek van bv. € 2.200 (afhankelijk van de hoogte van uw loon).

De aftrek beperken
Toch wordt het woon-werkverkeer soms toch afgetrokken als werkelijke beroepskosten, maar dan beperkt tot bv. 7.500 km (7.500 km x € 0,15/km = € 1.125). Dit kan interessant zijn als u ook nog andere beroepskosten heeft zodat uw kosten sowieso al (bijna) evenveel of meer bedragen dan uw kostenforfait. De aftrek van het woon-werkverkeer is dan een extraatje.

Door de aftrek te beperken tot 7.500 km vermijdt u bovendien dat de fiscus u belast op 22.000 km. De fiscus schrijft immers zelf voor (Circ. nr. Ci.RH.241/561.364 dd. 05.02.2004) dat als “de werknemer of de bedrijfsleider zijn beroepskosten m.b.t. de woon-werkverplaatsingen bewijst, het voordeel berekend moet worden aan de hand van de werkelijke kilometers die in aanmerking worden genomen voor de bewezen beroepskosten. De fiscus gaat dus uit van de kilometers die u aftrekt en niet van de werkelijke woon-werkafstand.

Of toch niet?
De kans bestaat echter dat de controleur dat niet graag gaat zien omdat u de regels erg letterlijk toepast en op die manier het onderste uit de kan wil. De controleur zou dan de regels van de circulaire naast zich neer kunnen leggen en u toch belasten op uw volledige woon-werkverkeer. Dit zijn immers privékilometers die in principe in aanmerking komen voor de berekening van het voordeel auto. De regel van de circulaire (5.000 km of 7.500 km) is immers een administratieve toegeving die niet in de wet voorzien is.
Normaal gezien kan dit echter ook zomaar niet. Als de fiscus zijn eigen regels en voorschriften naast zich neerlegt, dan kan dat beschouwd worden als een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. Door een recente uitspraak van het hof van cassatie (18.12.2009) is het echter twijfelachtig of dat in dit geval nog als argument kan worden ingeroepen…
Volgens cassatie kan een belastingplichtige zich immers niet kan beroepen op een circulaire die tegen de juiste toepassing van de wet ingaat. De betwisting betrof de aftrek van BTW op licht vrachtwagens, maar deze uitspraak zou ook doorgetrokken kunnen worden naar de voordelen van alle aard voor firmawagens, waarvan de regels dus ook vastgelegd zijn in een circulaire.

In de praktijk lijkt de kans echter klein dat dit ook effectief  zal gebeuren. Normaal gezien zal de fiscus zijn eigen circulaire blijven toepassen, maar dit arrest is voortaan wel een stok achter de deur. Als de regels van de circulaire niet correct worden toegepast of ‘ruim’ geïnterpreteerd worden, zou het wel eens kunnen dat de fiscus het voordeel toch zal berekenen op de werkelijke privékilometers. En de kans is groot dat de rechters de fiscus daarin zullen volgen…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…