Het is een publiek geheim dat er in België veel poetsvrouwen in het illegale circuit werken.  Nochtans bestaan er mogelijkheden dit legaal te doen.

De dienstencheques zijn een alternatief.  Maar het moet gezegd dat er al verschillende keren door de wetgever aan ‘geprutst’ werd, wat weinig zekerheid biedt.
Let wel in de mate dat de betrokkene werkt voor de beroepsactiviteit van de zelfstandige of de vrije beroeper is er een recht op aftrek.  Indien de hulp ook deels voor u privé werkt, dan dient u de aftrekbare kost te prorateren. Er bestaat ook een fiscale aftrek voor de betaalde bezoldigingen aan een huisbediende (Ci RH 243/569.664 (AOIF 14/2005) dd 14.04.2005). Deze is in de praktijk weinig gekend. Kort gezegd moet het gaan om een werknemer die tegen loon en onder het gezag van een werkgever hoofd- of handenarbeid verricht binnen het onroerend goed, binnenshuis of buiten het huis, voor de privé-levensomstandigheden van deze werkgever of zijn gezin.

De huisbediende moet echter min zes maanden uitkeringsgerechtigde werkloze zijn of het bestaansminimum genieten. De bezoldiging (min. 3 390 EUR/jaar – Aj 2010) moet onderworpen zijn aan sociale zekerheid (min. 24 uren per week). De aftrek is, per belastingplichtige-werkgever (gezin) en per belastbaar tijdperk, beperkt tot 50 % van de totale bezoldigingen (sociale lasten inbegrepen) die aan een huisbediende worden betaald of toegekend, met een maximum van 6 920 EUR (Aj 2010).

De loonberekening en/of de factuur van het sociaal secretariaat dienen als bewijs en als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…