Geachte, beste,

 

Deze week hebben we goed nieuws voor u. We nemen aan dat dit welkom is nu de media elkaar proberen te overtroeven met negatieve economische informatie. Daarom geven we graag tegengas met een leuke fiscale tip om u wat op te beuren. De notionele intrestaftrek…die kent u nog wel.

 

Zoals u weet wordt de notionele intrestaftrek berekend op het  ‘eigen vermogen’ van de vennootschap aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk. Het boekhoudkundig ‘eigen vermogen’ zoals we dit terug vinden op de balans van de vennootschap vormt dus de start van de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek. Deze notionele intrestaftrek geeft u de kans om te werken met de zgn. ‘double dip’ (we hadden het er al vroeger over en het is geen hamburgersaus). We lichten even toe! Stel u heeft een vennootschap A en een vennootschap B, en B heeft de aandelen van A (B is dus de holdingvennootschap).  Stel dat A een pand koopt, A leent hiervoor bij de bank…dit geld is dus vreemd vermogen en er zijn hierdoor geen voordelen op het niveau van de notionele intrestaftrek. Doe het anders – wees fiscaal trendy – en kies voor de double dip. Laat de vennootschap B (de holding) lenen. De vennootschap B leent dus bij de bank. De vennootschap B brengt deze lening in het kapitaal van A, deze kapitaalsverhoging geniet wel de notionele intrestaftrek. Vervolgens koopt vennootschap A nu haar pand. Vennootschap B kan de intresten van de lening aftrekken. Vervolgens factureert B bv. leuke managementfees aan A, zodat B inkomsten heeft om af te zetten tegenover de intresten op de lening. Dus dit is een win-winverhaal. Voor meer info, kan u bij ons terecht. 

 

De rulingcommissie ziet in het procédé echter geen graten (Voorafgaande beslissing nr 600.472 van 19 december 2006). Maar nu! heeft de Minister zich ook niet negatief uitgelaten over deze werkwijze.  Hiervan getuige zijn antwoord op de volgende parlementaire vraag (Vraag nr 29 , Van der Maelen dd 14.01.2009, V&A Kamer 2008-09, ,nr 46, p. 23-26).  De Minister stelt letterlijk dat ‘ gelet op het principe van de ‘vrije keuze voor de minst belaste weg’ deze verrichtingen in principe niet door de administratie in vraag moeten gesteld worden.’  Dus doen maar!!!!!!!!  

Met vriendelijke groeten,

 

I De Hoon

Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…