Tip van de week 

Geachte, beste, 

Sommige belastingplichtigen kiezen ook voor een offshore-structuur als een soort van statement tegen de niets ontziende aanval op onze privacy, allemaal onder het mom van veiligheid. Ondertussen is het wel handig mee genomen voor de fiscus.

Zo het verhaal van de 10.000 EUR die je niet in en uit de EU mag nemen. Denkt men nu echt dat men hiermee het financieren van terroristen gaan afremmen. Neen, het is gewoon pesterij en het verder beknotten van je vrijheid. Men mag enkel nog wat zakgeld hebben, verder moet heel je inkomen bij de alles controlerende overheid in kaart gebracht worden. Maar een volledig legale techniek –waar we nog wat uitgebreider op terug komen – n.a.v. de vele vragen is het verhaal van het opnemen van een inkomen als zelfstandige zaakvoerder uit het buitenland.

Weinig mensen kunnen dit geloven. Wel we vertellen het nogmaals. U heeft bv. een vennootschap in Tsjechië en u neemt hier een inkomen op als zelfstandige, dan betaalt u hier (naast sociale zekerheid) op de personenbelasting in Tsjechië. Die is maximaal 15%. Dus ook als u hier maar bv. enkele dagen op een maand bent (de 183 dagen regel is voor werknemers – vergeet dit dus). U kan dit inkomen netjes opgeven in uw aangifte in België, alleen zal dit inkomen in België mee in rekening worden genomen voor de hoogte van uw belastingvoeten in België. Niet echt een probleem, u moet hier geen inkomen opnemen, u haalt dit uit uw Tsjechische vennootschap.

Heeft u hier toch inkomen dan zit u toch snel aan 50%, dus dit maakt niets uit. Tsjechië kan vervangen worden door een aantal andere landen, met ook een lagere personenbelasting. Alleen moet u kunnen aantonen  dat er substance was en dat u het bedrijf niet vanuit uw luie zetel op St Annake runde maar vanuit Praag. Dus u zal er af en toe wel naar toe moeten…Voor meer info, weet u ons te vinden. Meer tips en info over onze seminars, op onze diverse sites! 

Veel sterkte. 

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…