Een dividenduitkering … terug interessant ? Mogelijk wel !

Uit te keren dividenden (lees de uitkering van belaste winsten uit de vennootschap) zijn/waren voor hun volledige bedrag onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergaan vervolgens roerende voorheffing (25% of 10% indien (oa) liquidatie).

Hier is er dus een gecumuleerde fiscale druk. Wat misschien doet overkomen dat een dividenduitkering vaak niet erg voordelig is.  Maar dit zal vermoedelijk wijzigen.

Bij toepassing van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting in combinatie met lage(re) roerende voorheffing, was de toekenning van dividenden uit de vennootschap vandaag vaak alsnog een te overwegen uitkeringspolitiek. Dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of vennoten. De winst die nodig is om een dividend te kunnen uitkeren moet echter niet noodzakelijk behaald zijn in hetzelfde boekjaar als dat waarin het dividend uitgekeerd wordt.

De volledige winst kan maximaal uitgekeerd worden als dividend, rekening houdende met de vennootschapsrechtelijke maxima.  Hou ermee rekening dat het jaar van de dividenduitkering de vennootschap het verlaagd tarief vermoedelijk niet zal kunnen genieten (overschrijding van de zogenaamde 13%-grens).

Welk tarief roerende voorheffing is van toepassing op een dividenduitkering ?

Het principe is dat op een dividenduitkering 25% roerende voorheffing dient te worden ingehouden.  Maar er dient verder ook rekening gehouden te worden met de bijhorende fiscale impact van.een dividenduitkering zoals het verlies van het verlaagd tarief, de notionele intrestaftrek die verlaagt (omdat het eigen vermogen daalt), enz ….

Hier bekijken we kort een aantal aspecten i.v.m. de roerende voorheffing.

Wat is de totale kostprijs van een dividenduitkering ?

 Dividenduitkering

VenB 33,99%

25 % RV

VenB 33,99%

10 % RV

VenB 24,98%

25 % RV

VenB 33,99%

15 % RV (zie verder)

Winst voor belastingen

100

100

100

100

vennootschapsbelasting

33,99

66,01

33,99

66,01

24,98

75,02

33,99

66,01

Roerende voorheffing

16,50

49,51

6,6

59,41

18,76

56,26

9,90

56,11

Globale belastingdruk

50,49 %

40,59 %

43,74 %

43,89 %

Zoals vermeld bedraagt het tarief roerende voorheffing op een dividend in principe 25 %.  Maar dit zal ook hier wijzigen (onder voorwaarde dat deze nieuwe wetgeving er komt, wat meer dan waarschijnlijk is).

De voorwaarden die vandaag bekend zijn, zijn de volgende

Bij een inbreng in geld in een zogenaamde KMO-vennootschap zal het tarief van de roerende voorheffing op de (al dan niet nieuwe) aandelen uitgekeerd dividend verlaagd worden van 25% naar 15%.  Weliswaar onder de voorwaarde dat de aandelen ononderbroken op naam in bezit moeten geweest zijn. Maar ook hier is een tijdsspanne van belang (zoals bij de 10%). Het tarief roerende voorheffing  wordt vanaf het derde jaar verlaagd naar 20 % en vanaf het vierde jaar naar 15 %.  Dus lang genoeg wachten is ook hier de boodschap. Het 15 %-tarief roerende voorheffing blijft echter wel behouden.  Zowel wanneer de vennootschap niet langer een KMO is en ook bij een liquidatie van de vennootschap.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…