In een aantal voorgaande artikels hebben we het recent gehad over de goodwill.  Maar ook het tarief roerende voorheffing is van belang.  In dit artikel bekijken we dit even.

Wie overweegt een vennootschap op te richten zal zowel materiële activa en mogelijk ook de goodwill overdragen. Ter herinnering : de meerwaarde op het materieel wordt belast aan 16,5% en de goodwill (binnen de 4×4 regel) aan 33% (telkens te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting en sociale bijdrage (doch gelimiteerd)).

De overdracht kan gebeuren door ofwel alle activa te verkopen ofwel in te brengen. Het verschil zit hem in het feit dat bij een verkoop men gelden tegoed hebt van de vennootschap.  Bij een inbreng brengt men alle activa in tegen kapitaal.  Een combinatie kan natuurlijk ook.  Waarmee zoal rekening moet gehouden worden en de gevaren ,  hebben we het de vorige keren reeds gehad.

Maar er zijn fiscale aandachtspunten en verschillen wanneer er gekozen wordt voor hetzij een verkoop hetzij een inbreng   Bij een verkoop moet er betaald worden, dat is de evidentie zelf.  Ofwel onmiddellijk via een krediet afgesloten bij de bank ofwel al dan niet gespreid via de zogenaamde rekening courant.    Bij een inbreng in natura zal de vennootschap mogelijk meer notionele intrestaftrek genieten.  Het rendement zal voor de vennoot een dividend uitmaken.  Maar een dividend echter is fiscaal niet aftrekbaar en er moet roerende voorheffing betaald worden van 15% of 25%.

Maar wanneer is het 15% ?

Hiervoor moeten we art. 269 WIB 1992 nader onderzoeken 

De voorwaarden zijn (oa) :

– de aandelen werden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in geld;
– de aandelen mogen geen enkel toegekend voorrecht genieten;
– de aandelen moeten vanaf hun uitgifte op naam staan of de aandelen moeten vanaf hun uitgifte gedeponeerd zijn in een dossier open bewaargeving bij een bank. 
– de vennootschap mag geen overname doen van bepaalde activa (o.a. aandelen, beroepsmatig gebruikte goederen van vóór 1 januari 1994, …)  van bepaalde personen (vennoot, zaakvoerder, …).
– (…)
 
Maar dit betekent dan ook dat wanneer men de vennootschap opricht door de goodwill in te brengen in natura dat de roerende voorheffing niet 15% zal zijn, maar wel 25%.

Maar, men kan de volgende werkwijze overwegen. 

Men verkoopt de goodwill aan de vennootschap o.b.v. een rekening courant.  Later brengen we de rekening courant (al dan niet volledig) in als kapitaal. Dit is echter een inbreng in natura, maar de vennootschap zal toch kunnen genieten van de verlaagde roerende voorheffing van 15%.  Dit lezen we in de commentaar op het wetboek inkomstenbelastingen (ComIB 261/103). 

ComIB 261/103 :
“Daarentegen kan worden aanvaard dat aandelen die voortkomen uit de omzetting van een schuldvordering (ongeacht de vorm ervan) worden aangemerkt als aandelen ter vertegenwoordiging van een inbreng in geld, behalve indien deze schuldvordering haar oorsprong vindt in een overdracht zoals bedoeld in 261/106. Het gaat inz. om schuldvorderingen die door converteerbare obligaties zijn vertegenwoordigd (zie eveneens 261/84, 2e lid).
De conversie van het gedecreteerd dividend in nieuwe aandelen (zie 261/87) wordt eveneens aangemerkt als een storting in geld.”

Kortom door te werken met een tussenstap slaan we geen twee, maar drie vliegen in één klap :

– geen verlies 15% roerende voorheffing;
– hogere notionele intrestaftrek;
– geen probleem met de hoogte van de rekening courant (zie vorig artikel).

Noot niet vergeten dat het lagere tarief roerende voorheffing een niet onaardig verschil kan opleveren.  Met een tarief van 25% roerende voorheffing is de globale fiscale druk 50,5% en met 15% roerende voorheffing net geen 44%. 

Bekeken over een aantal jaren, kan dit aanzienlijk doortikken …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…