Wie werkt met een vennootschap kent deze moeilijke vraag.  Het antwoord hierop is echter niet zo vanzelfsprekend.
De vennootschap heeft de voorbije jaren behoorlijke winstcijfers recht gezet.  Deze winsten werden netjes in de vennootschap behouden.  Dit om later mee te investeren of de niet altijd met geleende gelden te moeten werken.  Vandaag is gezien de economische crisis het mogelijk niet onverstandig toch eens aan een uitkering van deze winsten te denken.  We denken hierbij dan ook aan een klassieke dividenduitkering.  Dit lijkt menig aandeelhouder te duur want na reeds vennootschapsbelasting betaald te hebben, is er nu ook nog roerende voorheffing verschuldigd.  De roerende voorheffing bedraagt ofwel 15% ofwel 25%.  Dit hangt af van een aantal factoren zoals wanneer en hoe de vennootschap opgericht werd.
Het alternatief is op termijn de vennootschap te vereffenen.  Maar weet dat sinds enkele jaren er op het liquidatiesaldo ook 10% roerende voorheffing betaald dient te worden.
Menig vennoot/aandeelhouder staat dan ook voor het volgende vraagstuk.  Ofwel de gelden vandaag onttrekken via een dividenduitkering (maw roerende voorheffing betalen), maar deze netto gelden kunnen op hun beurt dan ook privé belegd worden.

Ofwel behouden we de gelden in de vennootschap door ze daar te beleggen (vb termijnrekening).  Dit betekent echter dan wel dat de vennootschap in principe belast wordt op de ontvangen intresten.  Later wordt de vennootschap geliquideerd met alsnog een roerende voorheffing van 10% tot gevolg.
Welke keuze maken ? 

Men zal aan het rekenen moeten slaan. 

De volgende factoren zullen hierbij van belang zijn. Afhankelijk hiervan kan er een overwogen keuze gemaakt worden.

• Tarief roerende voorheffing ?
• Wanneer zal de vennootschap vereffend worden ?
• Kan vennootschap wel vereffend worden ?
• Waarin zal de vennootschap beleggen ?
• De impact van de belegging bij het tarief vennootschapsbelasting (invloed op het veralaagd tarief ?)
• De impact van de belegging bij de notionele intrestaftrek ?
• Komt de vennootschap wel voor de notionele intrestaftrek in aanmerking ?
• Is er een zwaar ondernemingsrisico aanwezig in de vennootschap ?
• Is het zinvol de vennootschap af te slanken in het kader van een opvolging ?
• (…)

Besluit :
Vele factoren beïnvloeden de keuze om al dan niet een dividenduitkering te organiseren.  Let wel dat er ook andere dan fiscale factoren meespelen.
Maar het moet gezegd : op zich een eenvoudige vraag doch het antwoord hierop is iets anders …

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…