Tip van de week

Geachte, beste,

Wij zijn erg verheugd dat het bezoekersaantal van onze website pijlsnel blijft stijgen. Vanaf 1 april gaat onze site er weer wat anders uitzien en gaan we van start met de verkoop van onze eerste e-book. Op 1 april is ons groot fiscaal tip boek (‘De 100 meest begeerde fiscale tips’) te koop op onze website. U kan dan dit boek kopen voor 19,50 EUR (190 pagina’s). Het is een e-book, dit betekent dat na aankoop u met een beveiligde code het boek kunt downloaden. Later worden er nog meer boeken en dossiers aangeboden op onze site. Kortom een nieuw tijdperk. Dus aftellen naar 1 april… (geen grap hoor!).

En aangezien we in een goede mood zijn, rollen de tips weer vlot uit onze pen. Zoals u weet zijn twee belangrijke fiscale voordelen afhankelijk van het feit of het gebruik van het actiefbestanddeel afgestaan wordt aan een derde: het gaat om de investeringsaftrek en de degressieve afschrijving. In beide gevallen ligt de weigering nu onder vuur. Het degressief afschrijvingsstelsel laat toe telkens een dubbele afschrijving te nemen op de restwaarde van het actiefbestanddeel. Dit stelsel mag niet worden toegepast op vaste activa waarvan het gebruik wordt afgestaan aan derden  (art. 43, 2°, KB/WIB 92). Dit houdt in dat niet degressief kan worden afgeschreven op bv. verhuurde onroerende goederen. De rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Rb. Leuven 11.09.2009) ziet in het voormelde verbod op degressieve afschrijving een miskenning van het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. De aangewende middelen (belemmering van misbruik) staan volgens deze rechtbank niet in redelijke verhouding tot het beoogde doel. Een degressieve afschrijving wordt dus wél toegestaan.

In een zaak met betrekking tot de investeringsaftrek ging het over de investeringsaftrek voor een gebouw (woning) waarvan de bedrijfsleider het genot heeft ? De fiscus gaat ervan uit dat geen investeringsaftrek kan worden toegekend omdat het gebruik van het actiefbestanddeel afgestaan is aan een derde. De vraag stelt zich of een bedrijfsleider een derde is ten opzichte van zijn eigen vennootschap. In de rechtsleer zijn er die menen dat de bedrijfsleider geen derde is, omdat hij een orgaan is van de vennootschap. Ook de rechtbank van Brussel (Rb. Brussel 18.05.2005) is dezelfde mening toegedaan. De rechtbank ziet bijgevolg geen reden om de investeringsaftrek te weigeren.
En nog leuk nieuws. Kosten van een huwelijksfeest kunnen gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor zover er effectief zakenrelaties aanwezig zijn. Zorg er wel voor dat u dit kunt bewijzen, bv. door het voorleggen van de uitnodiging en de schriftelijke bevestiging van de genodigde dat hij aanwezig zal zijn, door met een gastenboek te werken, enz. (Hof van beroep Gent, 2 februari 2010).

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…