• Vanaf 1 januari 2022 zullen de zogenaamde “niet-therapeutische” zorgdiensten onder een btw-tarief van 21% vallen.  Enkel therapeutische behandelingen komen dan nog in aanmerking voor de btw-vrijstelling.

België maakte een onderscheid op niveau van de zorgverstrekker om de geleverde prestaties al dan niet vrij te stellen van BTW.  Dit was echter niet conform de Europese btw-richtlijn.  Een wetswijziging is dan ook het resultaat en dit vanaf 1 januari 2022.

De btw-vrijstelling hangt dan ook niet langer meer af van de hoedanigheid van de zorgverstrekker. Elke zorgverstrekker komt dus in principe in aanmerking voor een btw-vrijstelling d.w.z. ook de niet-erkende en niet-gereglementeerde paramedische beroepen.

Voorwaarde voor btw-vrijstelling is :

  • houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd , én
  • op basis van dat certificaat beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is vergeleken met dat van de erkende zorgverleners.

Enkel de ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel kunnen genieten van een vrijstelling. Zowel esthetische prestaties als prestaties zonder therapeutisch doel zijn steeds onderworpen aan 21 % btw.  Enkel wie de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen geniet is vrijgesteld van btw (omzet < 25.000 euro).  

Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt of deze behandelingen werden uitgevoerd door individuele zorgverstrekkers als door medici en paramedici die werkzaam zijn in een ziekenhuis of andere zorginstelling.

Zo is er geen vrijstelling mogelijk :

  • Voor een arts die een medisch deskundigenrapport opstelt;
  • Voor een tandarts die tanden bleekt;
  • Voor de lijkschouwing door een forensisch arts;
  • Voor een kinesitherapeut die diensten van algemene sportbegeleiding verstrekt (bv.  coaching van een wielerploeg);
  • (…)

We zijn het gewend dat de honoraria van zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen, … vrijgesteld zijn van btw. Let wel dat hierop reeds enige tijd een uitzondering was voor de honoraria van artsen die betrekking hebben op zuiver esthetische behandelingen.  Daar werd reeds btw op aangerekend.  Vanaf 2022 zal deze uitzondering niet langer de uitzondering meer zijn.  De regel dat er btw aangerekend moet worden zal aanzienlijk worden uitgebreid.  Voortaan zullen alle diensten die niet therapeutisch zijn immers onder de toepasbaarheid van de btw vallen. 

De administratie heeft ondertussen een lijvige omzendbrief van meer dan 60 pagina’s opgesteld waarin de behandelingen worden gespecificeerd die al dan niet aan btw zullen onderworpen worden (Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging). De bepalende factor, of er al dan niet btw dient te worden aangerekend, is of de prestatie al dan niet therapeutisch van aard is.  Dit heeft ook de nodige gevolgen voor de paramedische beroepen.    

Het gevolg is dat het stellen van therapeutische zorgprestaties zullen worden vrijgesteld van btw, zelfs als deze wordt uitgevoerd door niet-gecertificeerde zorgverstrekkers. Het omgekeerd kan ook, nl erkende beroepen die niet-therapeutische prestaties leveren zullen btw in rekening moeten brengen.

Hou er ook rekening mee dat dit voor velen ook de nodige extra administratieve rompslomp teweeg zal brengen.  Hierbij denken we aan het uitvoeren van btw-herzieningen, facturatieplicht, het opstellen van een klantenlisting, het voeren van een conforme boekhouding, het indienen van periodieke aangiften, enz …

Dit neemt u dan ook best op met uw accountant.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…