Zoals u weet, wil de regering het bedrijfswagenpark de volgende jaren aanzienlijk vergroenen.  En dit door met fiscale maatregelen de aanschaf van auto’s op fossiele brandstof aanzienlijk te ontmoedigen. 

Tijd voor een overzicht van wat er zoal zal wijzigen.

Wat verandert er niet … ?

Misschien belangrijk eerst te vermelden wat er niet zal wijzigen (behoudens wijzigingen) : 

 • De berekening van het voordeel van alle aard
 • De aftrekregels m.b.t. de BTW.
 • De bestaande regels van de verrekening van het voordeel van alle aard met de verworpen uitgaven én de zogenaamde bijkomende verworpen uitgave van 40% of 17%.

Wat verandert er wel …  ?

Hiervoor wordt er gewerkt met een fasering in de tijd.

– Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft (of gehuurd) vóór 1 juli 2023 blijven de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing;

– Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft (of gehuurd)  tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregel, maar deze wordt dan weer wel afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028;

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens (elektrisch, waterstof) zal vanaf 2026 afgebouwd worden:

 • Aangeschaft vanaf 2026: 100% 
 • Aangeschaft vanaf 2027: 95% 
 • Aangeschaft vanaf 2028: 90% 
 • Aangeschaft vanaf 2029: 82,5% 
 • Aangeschaft vanaf 2030: 75% 
 • Aangeschaft vanaf 2031: 67,5%.

De laadpalen …

Ook wordt er in een regeling voorzien voor de laadpalen een duw in de rug te geven (zal immers noodzakelijk zijn).

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, dit geldt zowel eigenaars als huurders, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om op korte termijn een versnelling hoger te schakelen zal de vermindering stelselmatig afbouwen in de tijd.

 • Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45%;
 • Dit tarief daalt tot 30% in 2023 en tot 15% in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation zogenaamd intelligent zijn (het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijke laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd om de versnelling van het aantal laadstations spoedig in te zetten.

 • Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%;
 • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Deze laadinfrastructuur (ondernemingen) moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.

Wat nu ?

Begrijpelijk dat men niet meer het bos door de bomen ziet.  Staat u op (korte) termijn voor de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen dan is de vraag welke wagen wanneer u het best aanschaft.

De volgende regel kan u hierbij helpen :

 • Bedrijfswagens op fossiele brandstof en hybrides worden fiscaal het best aangeschaft (of gehuurd) vóór 01.07.2023.  Zoals vermeld blijven de huidige aftrekbeperkingen verder van toepassing.  
 • Elektrische (of andere CO²-vrije) bedrijfswagens worden dan weer het best aangeschaft (of gehuurd) vóór 01.01.2027, omdat dan de kosten 100% aftrekbaar blijven.  
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…