Tip van de week

Voor al diegenen die hadden gehoopt dat de regering voor een trendbreuk zou zorgen… Neen dus. We blijven aanmodderen. Meer dan ooit zitten we in een systeem waarbij de productieven die belastingen betalen en de anderen zijn de niet-productieven in wiens levensonderhoud moet worden voorzien. De overregulering remt alle ondernemerschap af en fiscale waanzin straft succes af. Politici schermen graag met het feit dat we veel terug krijgen voor onze belastingen… Ja naast te dure gezondheidszorg dus ook wel een enorme overheidsschuld en belachelijke pensioenen. Is het toeval dat landen met lage belastingen het soms ook bijzonder goed doen, zoals Hong Kong, Singapore, Zwitserland…

Vers uit de hoed van Elio? De begrotingsmaatregelen 2013!

Zonder vandaag reeds met 100%-zekerheid een overzicht en de details van de meest markante fiscale wijzigingen te kunnen meedelen, kunnen we u toch reeds een eerste overzicht bezorgen van de maatregelen die u extra belastingen zullen kosten.

De roerende voorheffing :  het tarief wordt nogmaals verhoogd van 21% naar 25%. De 15% op de spaarboekjes (en de Leterme-bon) blijven buiten schot. Evenzeer de 10% roerende voorheffing op de liquidatiebonus.

Wel zal de roerende voorheffing opnieuw een bevrijdend karakter kennen. Of anders gezegd de recent ingevoerde aangifteplicht en de verplichte mededeling aan het centraal aanspreekpunt (CAP) wordt afgeschaft. Voor 2012 zou men voorzien in een overgangsregime.

Wachten wat dit zal worden maar gezien het overgangsregime mogen we veronderstellen dat de wijziging optreedt vanaf volgend jaar…

De premietaks op levensverzekeringen (in het bijzonder worden hiermee de Tak 21 en Tak 23 beleggingsverzekeringen geviseerd) stijgt van 1,1% tot 2%. Dit zal het geval zijn voor stortingen vanaf 2013. De schuldsaldoverzekeringen, groepsverzekeringen/IPT’s en pensioenfondsen blijven wat deze verhoging betreft, wel buiten schot.

Ook de vennootschappen worden door Mr Di Rupo niet ‘vergeten’ …

Enerzijds wordt de notionele intrestaftrek weeral aangepast. Qua fiscale zekerheid kan dit tellen. De berekening van het tarief van de notionele intrestaftrek voor 2013 (aanslagjaar 2014) zal worden gebaseerd op de gemiddelde tarieven van de OLO op 10 jaar van het derde kwartaal van 2012 en niet langer gebaseerd op het ganse jaar 2012. Dit betekent concreet dat het tarief van de notionele intrestaftrek voor 2013 2,742% bedraagt (3,242% voor de KMO’s).

Vennootschappen (grote ondernemingen) zullen op de meerwaarden op aandelen een niet-aftrekbare belasting van 0,4% (+ 3% algemene crisisbijdrage) vanaf 2013 dienen te betalen. KMO’s ontsnappen hieraan. Met een KMO-vennootschap, conform art. 15 W.Venn, wordt een vennootschap bedoeld die voor het laatst én het voorlaatst afgesloten boekjaar slechts één van volgende criteria mag overschrijden :

– jaaromzet van 7.300.000,00 euro (exclusief BTW)

– balanstotaal van 3.650.000,00 euro

– jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50.

Bedraagt het jaargemiddelde van het personeelsbestand méér dan 100 dan betreft het sowieso geen kleine vennootschap. Hoe deze grenzen juist berekend dienen te worden, vinden we terug in een recent advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). Meerbepaald in het advies van 19 mei 2010 (nr 2010/5).

Hoe deze meerwaardetaxatie van 0,4% concreet gestalte zal krijgen is nog maar de vraag.

Vermoedelijk zal men de algemene regels toepassen. Hou er ook rekening mee dat minderwaarden alsnog niet aftrekbaar zullen zijn …

En naar ‘goede gewoonte’ zullen de accijnzen op tabak en wijn ook stijgen.

Hou er echter ook rekening mee dat het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen ter goedkeuring in de Kamer behandeld werd en ondertussen aangenomen werd. Ook daar een trein van belastingverhogingen …

 Over de fiscale regularisatie komen we apart terug. We zeggen nu al NIET DOEN!

 Met vriendelijke groeten,

 

I De Hoon

Managing director

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…