De kilometervergoeding stijgt ook nu weer

Het is een gekend fenomeen.  U en/of uw werknemer(s) doen al eens verplaatsingen voor de vennootschap met de privéwagen.  Hiervoor ontvangt men een kilometervergoeding (van de werkgever of vennootschap).  Vaak bedraagt deze vergoeding niet meer dan wat de Staat zelf aan zijn personeel toekent.  Doet u dit, dan hoeft u zich in principe geen zorgen te maken naar de belastbaarheid ervan (cf. ComIB 31/36).

We spreken dan over zogenaamde kosten eigen aan de werkgever.  Maar er zijn limieten en voorwaarden (zie verder).  Deze vergoeding wijzigt naar jaarlijkse gewoonte, ook dit jaar is dat het geval.  Voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 bedraagt deze 0,3653 eur/km.

Kan een hoger bedrag ?Deze ontvangen kilometervergoeding, die de terugbetaling van de beroepsmatig gereden autokosten dekt, is belastingvrij omdat de vergoeding niet hoger is dan het tarief dat de Staat betaalt aan zijn ambtenaren die hun persoonlijke wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen.

Maar volgens de Administratie is dit wel enkel wanneer het jaarlijks aantal afgelegde kilometers niet hoger ligt dan 24.000 km per jaar (ComIB 31/36).

De rechtspraak echter aanvaardt deze 24.000 km-grens niet (cf. Antwerpen 13 september 1988, Antwerpen 2 april 2002 – Fiscale Koerier 2002/366, Gent 11 mei 2000, Gent 29 januari 2002 – Fiscoloog 837, p. 10).

Let wel, wanneer de vennootschap/werkgever echter toch een hogere kilometervergoeding betaalt dan het nieuwe vermelde bedrag van 0,3653 euro per kilometer en deze vergoeding is niet gebaseerd op ernstige normen, dan is het verschil niet langer een kost eigen aan de werkgever, maar wel een belastbare bezoldiging.  Trouwens hier dient in principe ook opgelet te worden wat de taxatie geheime commissielonen betreft (wat vandaag niet altijd meer het geval is).   Maar dit betekent echter nog niet dat het überhaupt uitgesloten of niet mogelijk is.

De Minister van Financiën heeft vroeger bevestigd dat de (belastingvrije) kilometervergoeding echter hoger mag zijn dan (vanaf 1 juli) 0,3653 euro per kilometer zolang deze hogere vergoeding maar overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer van het voertuig (zie Vraag nr. 954 van mevrouw De Schamphelaere dd. 08.12.2000 , Vr. en Antw., Senaat, 2000-2001, nr. 2-34, blz. 1677-1678 – Bull. nr. 820, pag. 2679 “Indien evenwel een hogere kilometervergoeding wordt toegekend is het gedeelte dat 10 frank overschrijdt belastbaar, tenzij ook het tweede bewijs wordt geleverd dat de hogere kilometervergoeding die wordt toegekend overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer.”).

Ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingcommissie) in fiscale zaken heeft dit vroeger reeds bevestigd : “indien evenwel een hogere kilometervergoeding wordt toegekend, kan deze ook worden aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, voorzover die vergoeding overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer” (Voorafgaande beslissing nr. 300.145 dd. 01 maart 2004).

Let wel dat er een verschil is in fiscale behandeling bij de verstrekkende vennootschap (zie verder).

Besluit

De forfaitaire vergoeding is, voor de tweede jaarhelft en de eerste jaarhelft van volgend jaar, gestegen.  U hoeft zich niet neer te leggen op dit bedrag per kilometer wanneer een hogere vergoeding aantoonbaar is.

De verwerking voor uw vennootschap verloopt op een forfaitaire wijze (deel brandstofkost en saldo), maar enkel wanneer de administratieve vergoeding betaald wordt.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…