Tip van de week

Geachte, beste,

Deze week hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de Europese commissie  een inbreukprocedure is gestart tegen België omdat een Belgische vennootschap die zich willen verplaatsen naar een ander EU land, onderworpen is aan de liquidatiebonus van 10%. Dit is tegen de Europese gedachte. Dit is goed nieuws. U kan dus mogelijk in de nabije toekomst uw vennootschap boordevol reserves (voor de ontbinding) even verplaatsen naar Bulgarije of Malta, en daar uw ding doen met uw vennootschap. Dit opent perspectieven, we zijn al aan het brainstormen hoe en wat maar dit biedt opportuniteiten zoveel is zeker…

Slecht nieuws is dat men (met de hulp van enkele gerenommeerde advocatenkantoren, bedankt zou ik zeggen) de zogenaamde anti-misbruikkbepaling (het artikel 344 WIB) dat tot nu toe een echte papieren tijger was, aan het herschrijven is. Nog te vroeg om hier meer over te vertellen. Maar het staat nu al vast dat de geldverslindende overheid, de komende jaren alle registers zal open trekken om dat deel van de samenleving dat de welvaart creëert (lees: de ondernemers) hard aan te pakken. Gelukkig zijn er zoals steeds onze fiscale tips. Hier volgt er weer een leuke.

Als u een tegoed heeft op uw vennootschap, dan kan het fiscaal gezien zeer interessant zijn om daar interesten op te vragen. Voor uw vennootschappen zijn die interesten immers aftrekbaar als beroepskosten en u betaalt er slechts 15% roerende voorheffing (RV) op, wat dus heel wat voordeliger is dan bv. extra loon opnemen. Spijtig genoeg kan u als bedrijfsleider niet onbeperkt interesten opnemen uit uw eigen vennootschap. Als het tegoed waarop u interesten vraagt groter is dan het eigen vermogen van uw vennootschap (= het kapitaal plus de belaste reserves bij het begin van het boekjaar) of als u méér interesten vraagt dan de marktrente, dan wordt een deel van de interesten fiscaal gezien als dividenden beschouwd, wat heel wat minder interessant is. Een dividend is immers niet aftrekbaar voor uw vennootschap en bij zo’n herkwalificatie is er steeds 25% roerende voorheffing verschuldigd op het geherkwalificeerde dividend.

Belangrijk is echter dat die herkwalificatie enkel mogelijk is als u als bedrijfsleider aan uw vennootschap een ‘geldlening’ toestaat waarop u interesten vraagt. Zo staat het nu eenmaal letterlijk in de wet (art. 18, 4° WIB) en die formulering opent perspectieven… Juridisch gezien is er immers pas sprake van een geldlening als de uitlener ook effectief een som geld overhandigd aan de lener en dat is niet altijd het geval. U kan immers ook een tegoed hebben op uw vennootschap als u bv. bij de oprichting uw cliënteel verkocht aan uw vennootschap en die verkoopprijs nog niet betaald is. In dat geval is uw tegoed niet ontstaan omdat u geld hebt geleend aan uw vennootschap, maar wél omdat u uitstel van betaling hebt gegeven. Als u op dat tegoed interesten vraagt, dan geldt de beperking strikt gezien niet en kan u dus zoveel interesten vragen als u wilt zonder dat ze als dividenden geherkwalificeerd kunnen worden.

Ook de rechtspraak heeft meer en meer oren naar deze argumentatie, waaronder ook het hof van cassatie (04.09.2009), en onlangs werd dit principe nogmaals bevestigd door het hof van beroep van Antwerpen (09.02.2010).

Verder vindt u deze week weer enkele pittige artikels op onze website: www.bespaarbelastingen.be. Zo onder meer:

° nieuwe partner geniet woonbonus als hij instapt in uw lening;
° overdracht aandelen VOF best openbaar maken;
° zet maar op de rekening!
° reken niet te veel op ‘nonkel Xung’
° wijziging van sommige voordelen van alle aard vanaf 1.1.2010.

En u kan onze e-book kopen voor slechts 19,50! Boordelvol fiscale tips!

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…