‘Groene leningen’ zijn enkel leningen die aangegaan worden om energiebesparende investeringen te financieren. De overheid komt hierin tussen. Zij neemt 1,5% van de intrestlast ter haren laste (de zogenaamde intrestbonificatie). Let wel dat de regeling een tijdelijke maatregel is.  Deze loopt tot eind december 2011.
Zoals wel meer het geval is zijn er een aantal voorwaarden van belang.

De leningsovereenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

– ze moet gesloten zijn door natuurlijke personen
– ze moet dienen voor privé doeleinden 
Dus niet voor beroepsdoeleinden.  Voor gemengde werken zal er dan ook met twee afzonderlijke kredieten moeten gewerkt worden.
– het kan een consumentenkrediet zijn (in de vorm van een verkoop of een lening op afbetaling) of een hypothecair krediet
– de leningsovereenkomst moet gesloten zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011.  M.a.w. het betreft een tijdelijke maatregel.  Het is de datum van ondertekening van de leningsovereenkomst of autenthieke akte die bepalend is.
– de leningsovereenkomst is bestemd om uitgaven te financieren die we terug vinden in art. 145/24 § WIB 1992 (zogenaamde energiebesparende maatregelen). 
– de uitgevoerde werken moeten voldoen aan art 63/11 §1 KB WIB 1992. 

 Kort samengevat :
– het kapitaal van de leningsovereenkomst dat in aanmerking komt voor de intrestbonificatie ligt tussen min. 1.250 euro en max. 15.000 euro per kredietnemer en per woning en per kalenderjaar.

De kredietnemer vraagt bij het afsluiten van de lening aan de kredietgever de intrestbonificatie aan.  Hiervoor zal hij het bewijs van de in aanmerking komende werken (kopie van de factuur) moeten leveren.  Let wel de kredietgever is niet verplicht deel te nemen aan het stelsel van de groene leningen.

De intrestbonificatie bedraagt zoals reeds vermeld 1,5%, tenzij de aangerekende rente lager is.  De kredietgever zal op zijn beurt de overheid aanspreken om deze 1,5% terug te krijgen. 

Wist u dat 40% van de intresten die men betaald aan de bank ook in aanmerling komen voor de belastingvermindering i.v.m. de energiebesparende maatregelen.

Deze aftrek komt bovenop de bestaande aftrek die men geniet m.b.t. de gemaakte investering en dit bovenop de gekende limiet(en). De limiet voor aj. 2011 bedraagt in principe 2.770,00 EUR. Dit bedrag wordt nog verhoogd met 830 EUR voorzover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op de plaatsing van een zonneboiler ofwel fotovoltaïsche zonnepanelen.

De betaalde intrest komt er supplementair bij …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…