Vandaag zijn de energiebesparende maatregelen alom gekend.   Dat het milieu er wel bij vaart is mooi meegenomen maar bij velen is de eerste opzet dat de portemonnee er wel bij vaart.. 

De steunmaatregelen van financiële of fiscale aard zijn indrukwekkend :

• belastingvermindering in de personenbelasting ( overdraagbaar voor woningen ouder dan vijf jaar)
• de groenestroomcertificaten (dalen vanaf 2010)
• de premies van lokale overheden (gemeentelijke premies)
• de groene lening (intrestbonificatie van 1,5%)
• de bijkomende belastingvermindering voor de intresten na de tussenkomst van de overheid (groene lening)
• aftrek enige eigen woning (hypothecaire lening)
• enz

De belastingvermindering in de personenbelasting (40% met limiet van 3.600 euro) wordt enkel verleend aan de belastingplichtige die hetzij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van de desbtreffende woning.  Een blote eigenaar komt dus niet in aanmerking voor de vermelde vermindering.  Sinds aanslagjaar 2006 komt echter de huurder ook in aanmerking voor deze belastingvermindering. 

Een vennnootschap mogen we echter niet vergeten.  Enerzijds kan zij de zonnepannelen afschrijven.  Let wel er bestaat geen administratief standpunt over welke termijn dit dient te gebeuren, maar een periode van twintig jaar is oi mogelijk.    Anderzijds kan de vennootschap genieten van de investeringsaftrek.van 15,5%. 

Maar hoe zit het met nieuwbouwwoningen.  Aanvankelijk werd er gezegd dat zij niet langer van enige aftrek zullen kunnen genieten …

De laatste berichten kunnen op de volgende manier worden samengevat.

Nieuwbouwwoningen zullen nog een vermindering (van 40% met limiet van 2.770 euro – Aj 2010) genieten voor zonnepanelen, zonneboilers en uitrustingen voor geothermische energieopwekking zoals warmtepompen. 

De verhoging van 830 euro blijft ook van toepassing , voorzover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op hetzij de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie hetzij de plaatsing van zonnepanelen.  Maar … deze verhoging zal nog enkel gelden vanaf aanslagjaar 2012 voor zonnepanelen en niet langer voor zonneboilers. 
De vraag hier blijft ook wat de wetgever met nieuwbouwwoning wil zeggen … ? 

Wordt ongetwijfeld vervolgd … 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…