Tip van de week

Geachte, beste,

Wij wensen u allemaal een gezond 2013 en dit zonder te veel fiscale miserie. En bij deze gaan we een tweede jaar in met onze gestrikte premier aan het roer. Laat ons hopen dat onze vriend Elio maar niet te veel naar de zuiderburen kijkt. Hier zie je hoe pijnlijk een kortzichtig fiscaal beleid als dat van Hollande wel is. Slechts 1500 Fransen komen theoretisch voor die 75% aanslag in aanmerking. Op het einde van de rit zal niemand die belasting betalen in deze mobiele wereld. Maar Frankrijk heeft hierdoor nogmaals bijzondere imagoschade opgelopen en zal nog jaren gebrandmerkt worden als een belastingonvriendelijk land dat buitenlandse investeerders bijzonder zal ontmoedigen. Hoe slecht kun je bezig zijn dat je burgers liever Rus dan Fransman zijn. Er is voor deze vorm van extreme belastingdruk een prachtig woord: ‘fiscalité confiscatoire’. Kortom gelegaliseerde roof!

Ook Elio trekt weer alle registers open in 2013. Zo onder meer met de verhoging van de roerende voorheffing! Op de interesten en dividenden waarop u tot nu toe ‘slechts’ 21% roerende voorheffing moest betalen, betaalt u vanaf 2013 immers 25%.

Inkoopboni. Zo zal het tarief van 25% gelden ook voor zgn. inkoopboni (dus bij een inkoop van eigen aandelen), maar niet voor zgn. liquidatieboni. Wanneer u dus de reserves van uw vennootschap naar u privé haalt bij de vereffening, betaalt u daarop nog altijd maar 10%.

Minitipje. Voor interesten en dividenden die nog in 2012 toegekend of betaalbaar gesteld worden, is de roerende voorheffing wel nog 21%.

Ook 25% voor roerende huur. Verhuurt u bv. een auto, meubilair of een schilderij aan uw vennootschap, dan wordt de huur vanaf 2013 ook belast tegen 25% (vroeger 15%). Wel blijft de forfaitaire kostenaftrek van 15% (algemeen) of 50% (voor verhuring van meubilair) behouden.

Nog meer ellende, ook hogere taks op gestorte premies. Voor de premies die u vanaf 2013 betaalt voor uw individuele levensverzekering zal u geen 1,1% premietaks meer betalen, maar wel 2%. Dat is dus maar liefst een stijging van 81,82%! Of anders gezegd een deel van uw storting wordt dus al afgeroomd, nog vóór die iets opgebracht heeft. Diefstal!  Het zijn inderdaad deze levensverzekeringen die Di Rupo viseert. Zowel een Tak 21 als een Tak 23 zijn individuele levensverzekeringen (een soort belegging in een verzekeringskleedje) waarbij een Tak 21 u een gewaarborgd rendement verzekert op de gestorte premies. In een Tak 23 krijgt u enkel een variabel rendement in functie van de evolutie van het onderliggende beleggingsfonds.

Nog wat anders. Stel dat uw geldlening aan uw vennootschap via rekening-courant lekker hoog is zodat u  interesten gaat vragen. Vraagt u teveel interesten kan men dit gaan beschouwen  als dividenden. Vermijd dit! Hoe? Tip. U kan een interestherkwalificatie vermijden door uw rekeningcourant tegoed deels in kapitaal te steken. Of door uw R/C deels af te splitsen naar een lening. Zet dit dan in een contract waarin bv. ook staat dat het gaat om een renteloze achtergestelde lening. Zo heeft u een niet-fiscaal motief, handig als u achteraf discussie heeft met de fiscus…

Op 17.1 geven we nog een offshore seminar op ons kantoor. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon

Managing Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…