De drie Vlaamse abattementen

Gezien hierover in de praktijk al wel eens vragen komen, lijkt het ons interessant deze even op te sommen.

Vaak zijn ze ook niet gekend …

1. Het (gewone) abattement waarmee alles begon

Het abattement is een vermindering die men geniet op de te betalen registratierechten.  Tot een bedrag van 15.000 euro (oorspronkelijk bedroeg dit 12.500 euro) worden geen registratierechten (hetzij 5% hetzij 10%) aangerekend.

Stel u koopt een appartement.  De aankoopprijs bedraagt 200.000 euro.  U moet normaliter een bedrag van 20.000 euro (10%) registratierechten betalen.  Maar u kan (mogelijk) genieten van het abattement.  Dit betekent dat het bedrag waarop 10% registtratierechten moeten betaald worden verminderd wordt met 15.000 euro.  Dit betekent een korting van 1.500 euro.

Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende :

Het abattement is enkel van toepassing voor natuurlijke personen, dus geen vennootschappen.
Van het abattement kan men genieten wanneer men een eerste woning aankoopt.  In deze woning moet men zijn hoofdverblijfplaats vestigen en dit dient te gebeuren binnen een termijn van twee jaar.  Het abattement is echter ook van toepassing voor wie een grond aankoopt en er binnen een periode van vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen.  De koper mag echter niet reeds voor de geheelheid eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.

Men moet de hoofdverblijfplaats er vestigen binnen de twee jaar bij een aankoop van een woning en binnen de vijf jaar (aanvankelijk drie jaar) bij aankoop van bouwgrond.

2. Het bij-abattement. 

Dit betekent concreet dat het abattement van 15.000 euro verhoogd wordt. Deze verhoging is verschillend.

Het bedraagt concreet :
° wanneer het onroerend goed wordt aangekocht tegen het gewone tarief aan registratierechten van 10% (art. 44 Vl. W.Reg) wordt het abattement verhoogd met 10.000 euro.
° wanneer de aankoop van het onroerend goed in aanmerking komt voor het klein beschrijf van 5% (art 53 Vl. W.Reg) wordt het abattement verhoogd met 20.000 euro.
° wanneer de koper een sociale woning koopt van een sociale huisvestingsmaatschappij, een openbaar bestuur of een openbare instelling aan 1,50% (art. 52 Vl. W.Reg) wordt het abattement verhoogd met 66.666,67 euro.

In de drie vernoemde gevallen is de financiële vermindering telkens dezelfde  nl 1.000 euro (10% x 10.000 euro ;  5 % x 20.000 euro ; 1,5% x 66.666,67 euro).

Het bij-abattement komt enkel ter sprake wanneer er een financiering nodig is om de aankoop van de woning te financieren.  Deze financiering dient een hypothecair krediet te zijn en er moet een hypothecaire inschrijving genomen worden.

Deze  hypothecaire inschrijving dient binnen een bepaalde tijdspanne te gebeuren. Wanneer het de aankoop van een woning of appartement betreft, dan moet dit gebeuren binnen de twee jaar na de aankoop.  Wanneer het echter de aankoop van een bouwgrond betreft dan dient dit te gebeuren binnen de vijf jaar.  Het moet echter gezegd worden, dat dit in de praktijk veelal onmiddellijk zal plaats vinden en dat men niet wacht.

3. Het renovatie-abattement

Het renovatie-abattement is qua techniek vergelijkbaar met de andere twee abattementen; het betreft namelijk een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten.  En dit ten belope van 30.000 euro.  Maar dit is enkel van toepassing voor de overdracht van panden die voor maximaal vier jaar geregistreerd zijn als een leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar pand.  Wel moet het pand binnen de twee jaar na de aankoop ervan worden aangewend tot hoofdverblijfplaats.   Let wel dit hoeft niet de koper te zijn.

Concreet betekent dit een financieel voordeel van 3.000 euro waar het tarief van 10% van toepassing is. Een verschil met de twee vorige abattementen is dat vennootscahppen ook kunnen genieten van dit renovatie-abattement.

Bijkomend is er een voordeel in de personenbelasting.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…