De Bulgaarse triple 10.10.10: iets voor u?

·         10% vennootschapsbelasting,

·         10% personenbelasting,

·         Een Bulgaarse loonkost die in bepaalde gevallen slechts 10% bedraagt van die in België.

 Bulgarije is lid van de Europese Unie sinds 2007 en dus zorgen de regels van het vrij verkeer in de EU (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal) ervoor dat Belgische bedrijven   zich overal in de EU kunnen organiseren, ook in Bulgarije. Hier is niks illegaals aan.

Waarom over de grens kijken?

Competitief zijn met een Belgisch bedrijf in een steeds verder globaliserende markt is bijzonder moeilijk en lastig. Dit omwille van 2 factoren die een enorme impact hebben op de bottom line van elk bedrijf:

1.       Loonkosten

2.       Belastingdruk

Twee factoren waarop België bijzonder slechte punten scoort in de EU en daarbuiten.

De lasten op arbeid bijvoorbeeld zijn de hoogste in de EU volgens een recente studie gepubliceerd door New Direction en Institut économique Molinari. Een Belgische werkgever betaalt 2,34 euro om er voor te zorgen dat de gemiddelde werknemer 1 euro netto ontvangt!

Een aantal scenario’s…

Optie 1. U bent momenteel woonachtig te België maar u beslist te verhuizen naar Bulgarije. U verplaatst ineens uw hele bedrijf mee naar Bulgarije. U geniet van de hele Bulgaarse triple 10.10.10.

      Dit is eenvoudig en levert u de volle pot op!

      Optie 2.    U bent woonachtig te België en omwille van sociale en/of emotionele redenen wilt u in België blijven wonen.

1.       U blijft in België wonen en u verplaatst uw hele bedrijf naar Bulgarije. U geniet van 10% vennootschapsbelasting en een loonkost die slechts 10% bedraagt van die in België. U betaalt wel nog (een beetje) personenbelasting in België.

2.   U blijft in België wonen, u behoudt een aantal activiteiten van uw bedrijf in België en tegelijkertijd verschuift u een deel van de activiteiten naar uw nieuw opgericht bedrijf in Bulgarije. U betaalt vennootschapsbelasting en personenbelasting in België maar u geniet tegelijkertijd van 10% Bulgaarse vennootschapsbelasting en een Bulgaarse loonkost die slechts 10% bedraagt van die in België. In dit outsourcingscenario is er heel wat mogelijk, ook qua fiscale creativiteit, en dus gaan we er wat dieper op in …

Outsourcing naar Bulgarije

Waarom?

Outsourcing is een fenomeen van de globalisering en betekent dat bedrijven bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Traditioneel worden gunstige outsourcinglanden gekenmerkt door 2 cruciale karakteristieken: nl. lage loonkosten en een gunstig belastingstelsel/

2.    Bulgarije, met de triple 10.10.10, voldoet aan beide voorwaarden.

Daarbovenop komt dat:

3.     De grondslagberekening van de vennootschapsbelasting soepeler is dan in België.

4.     Het Bulgaars fiscaal recht heel wat mogelijkheden biedt om creatief en legaal belastingen te ontwijken.

5.      Bulgarije centraal gelegen is tussen Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

6.      Bulgarije op korte vliegafstand ligt van België (+/- 2 uur 30 minuten).

7.      Het tijdsverschil tussen België en Bulgarije slechts 1 uur bedraagt.

 Het blijft een land van de EU en is veilig en politiek stabiel.

Voor wie? Voor iedereen

Ten eerste kunnen alle Belgische bedrijven die op de 1 of andere manier te maken krijgen met buitenlandse leveranciers en/of buitenlandse klanten opteren voor outsourcing naar Bulgarije:

·         U importeert goederen en/of diensten uit het buitenland

·         U exporteert goederen en/of diensten naar het buitenland

 In beide gevallen doet u zaken in de gangbare internationale taal (Engels in een groot deel van de gevallen). Uw huidig Belgisch personeel is belast met aankoop- en/of verkoopactiviteiten en   dient  dus in het Engels te corresponderen met buitenlandse klanten en/of leveranciers. Nodeloos te zeggen dat Bulgaarse werknemers even goed deze taken kunnen verrichten, aan een fractie   van  de kost en in een belastingvriendelijke omgeving.

 Ten tweede kunnen alle Belgische bedrijven die goederen produceren en/of diensten leveren kiezen voor outsourcing naar Bulgarije.

·         U produceert tastbare producten

·         U produceert ontastbare producten zoals software en andere soorten Intellectual Property

·         U levert diensten zoals ontwikkeling van IT, onderhoud van IT, telefonie, boekhouding, etc.

 Ten derde kunnen alle Belgische bedrijven niet-kernactiviteiten outsourcen naar Bulgarije. Zo is het outsourcen van allerlei backoffice activiteiten en administratieve taken zeker mogelijk en het overwegen waard.

Fiscaal gunstige outsourcingstructuren

1.        Uw bestaande Belgische vennootschap kan een Bulgaarse dochteronderneming oprichten.

Voorbeeld:

U heeft een Belgische vennootschap gespecialiseerd in de import van producten uit Afrika en het Midden-Oosten. U beslist om uw aankoopdienst in uw Belgische vennootschap te liquideren en om die aankoopactiviteiten te verplaatsen naar Bulgarije.

De Belgische vennootschap bezit dan 100% van de aandelen van de Bulgaarse vennootschap en wordt dus moedervennootschap van de Bulgaarse dochtervennootschap. Wat levert u dit nu op qua belastingbesparing?

Al de winsten die de Bulgaarse dochteronderneming boekt worden belast aan een Bulgaarse vennootschapsbelasting van 10%. Daarna kan de dochter de winst na belasting uitkeren aan de Belgische moedervennootschap en dit in de vorm van dividenden. Dankzij de Europese Moeder-Dochter Richtlijn en de corresponderende DBI-regeling die België hanteert kunnen die dividenden doorvloeien naar de Belgische moedervennootschap zonder dat er nog een noemenswaardige Belgische vennootschapsbelasting wordt op geheven.

Conclusie: winst geboekt via de Bulgaarse dochter ondergaat een totale belastingdruk op vennootschapsniveau van 10%. U keert dus dividenden uit van de Bulgaarse vennootschap naar uw Belgische dochter, die 90 netto ontvangt van de 100 inkomsten in de Bulgaarse vennootschap.

2.      Of u gaat werken met een parallelle Bulgaarse structuur die losgekoppeld is van uw Belgische activiteiten. U creëert als het ware een parallelle ondernemingsstructuur waardoor de Belgische fiscus geen grip heeft op uw Bulgaarse activiteiten. Dit is het ideale scenario voor iedereen die op privacy gesteld is.

Legaal het onderste uit de kan halen

Als Belg kan u genieten van het liberale en belastingvriendelijke ondernemingsklimaat in Bulgarije ZONDER dat u daadwerkelijk naar daar moet verhuizen.

Dit betekent niet dat u op illegale wijze een brievenbusvennootschap opricht daar. Dit betekent wel dat u de noodzakelijke substantie geeft aan uw activiteiten daar. Het valt te vergelijken met aandeelhouder zijn van een beursgenoteerde onderneming. U houdt de aandelen in bezit en het dagelijkse beheer van de onderneming is de verantwoordelijkheid van de lokale verantwoordelijke(n).

Doordat de totale loonkost in Bulgarije in sommige gevallen tot 10 keer lager ligt dan die in België zijn er heel wat zaken mogelijk om een aantal bekwame mensen ter plaatse verantwoordelijk te stellen voor het dagdagelijkse beleid van de activiteiten van de Bulgaarse onderneming. U creëert dus als het ware een ondernemingsmodel waar u de wagons bezit maar waar anderen er voor zorgen dat de wagons op tijd rijden.

Vennootschapsvormen?

De 2 meest gebruikte vennootschapsvormen in Bulgarije zijn de Bulgaarse BV en de Bulgaarse NV:

1.       Bulgaarse Limited (vergelijkbaar met Belgische BV)

Minimumkapitaal: BGN 2 of +/- EUR 1.

2.     Bulgaarse Joint Stock Company (vergelijkbaar met Belgische NV)

Minimumkapitaal: BGN 50000 of +/- EUR 26000.

Begeleiding van A tot Z

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij staan u met veel plezier bij om de verschillende opties op een rijtje te zetten en om de beste oplossing te selecteren en te implementeren.

Wij kunnen u assisteren met de oprichting en het onderhoud van uw Bulgaars bedrijf: van vennootschapsoprichting tot rekrutering van personeel, van verzekeringen tot infrastructuur, van boekhouding tot administratie, van residence certificates tot applicaties voor subsidies.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…