Moet het nog gezegd dat de nieuwe berekeningswijze op het ‘voordeel alle aard’ een extra belasting is op uw beroepsinkomen. Een andere zinnige uitleg kunnen we er niet aan geven. Men moet dus niet afkomen dat het een ‘groene belasting’ is.

Ondertussen werd het wetsontwerp houdende fiscale bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (DOC 53 1952/004). Wat de cataloguswaarde betreft lezen we :

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens, als op tweedehands wagens of wagens in leasing.”

SUPERTIP. M.a.w. wie een tweedehandse wagen koopt, moet zich schikken naar de gefactureerde waarde en dus niet naar de oorspronkelijke nieuwwaarde.

Dit biedt muziek voor wie met meerdere vennootschappen werkt, waar hij of zij een mandaat in opneemt. Door de wagen te verkopen van de ene aan de andere vennootschap kan er geoptimaliseerd worden.

Dit is helemaal niet zo ver gezocht. Vaak werken ondernemers met een werkvennootschap en daarnaast met een managementvennootschap, waar al dan niet de aandelen van de exploitatievennootschap in werden onder gebracht. De wagen die in de werkvennootschap zit hoort mogelijk beter in de managementvennootschap. Door de wagen te verkopen van de ene naar de andere vennootschap is het immers geen ‘nieuwe wagen’ meer …

Let op! Wel moeten de spelregels gevolgd worden zoals de facturatie aan een correcte prijs en ook rekening houdende met de BTW-gevolgen.

Koekje van eigen deeg. Maar vermits de tweedehandsmarkt van sommige wagens (in het bijzonder de SUV-wagens) in mekaar is gestort door Elio en zijn kornuiten, kan dit wel eens goed nieuws zijn.

Ook Vlaanderen doet er schepje bovenop. Maar ook opgelet met de nieuwe regels inzake de BIV (belasting op inverkeerstelling) die nu Vlaams wordt. Maar hier hebben we ondertussen wat extra tijd gekregen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze nieuwe regels (Vlaamse bevoegdheid) zouden ingaan vanaf 1 januari 2012 maar dit werd uitgesteld tot 1 maart 2012. (zie website)

De nieuwe BIV zal berekend worden aan de hand van:

°de brandstofsoort: benzine, diesel, aardgas, LPG of elektriciteit; 

°de Euronorm van de wagen (zie inschrijvingsbewijs van de wagen);

°de CO² uitstoot van de wagen (zie ook inschrijvingsbewijs van de wagen); 

°de aanwezigheid van een roetfilter; 

°de ouderdom van de wagen.

De berekening van de BIV kan gesimuleerd worden via de simulatietool op de website belastingen.vlaanderen.be.

Dus hiermee best ook rekening houden, want wie wacht tot na 1 maart 2012 zou wel eens plots met een zeer dure BIV kunnen geconfronteerd worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…