Zoals we reeds voorheen in deze kolommen hebben geschreven kan de verkoop van kunst uit de private collectie aan de vennootschap een manier zijn om cash uit de vennootschap te halen.

Aan het hof van beroep van Gent werd onlangs een zaak voorgelegd, waarbij de bedrijfsleider zeven schilderijen voor 53.000 EUR had verkocht aan zijn vennootschap.

De omschrijving van de schilderijen was de volgende :

– 1 schilderij ibellarini’ (zicht toscanie) 6.000 EUR;

– 1 litho de rijck 3.000 EUR;

– 1 litho frimout 8.000 EUR;

– 1 litho minguet 9.000 EUR;- 1 litho minguet 9.000 EUR;

– 1 schilderij huylebroeck 5.000 EUR;

– 1 schilderij •huylebroeck 7.000 EUR;

– 1 schilderij roman 6.000 EUR.

De koopprijs werd geboekt op de rekening-courant van de bedrijfsleider.

Betaalde prijs is toekenning bezoldiging

De fiscus was van mening dat de verkoopovereenkomst aan haar niet tegenstelbaar is omdat het wegens de vage omschrijvingen onmogelijk is vast te stellen welke schilderijen effectief werden verkocht en de waarde ervan niet kon worden bepaald laat staan onderzocht. De fiscus beschouwt de creditering van de lopende rekening met het bedrag van 53.000,00 EUR als een bezoldiging van bedrijfsleider.

Rechtbank en hof volgen nietDe belastingplichtige brengt zijn zaak voor de rechtbank. Hij haalt aan dat een waardebepaling steeds subjectief is, dat de werken zich wel degelijk in het kantoor bevinden en dat het feit dat de betaling van de factuur toegerekend wordt op de schuld die de vennoten hebben aan de vennootschap een normale gang van zaken lijkt. Het is niet correct te worden beschuldigd van onvoldoende gegevensverstrekking daar waar de administratie de werken kon zien en de aanwezigheid ervan kon vaststellen.

Zowel de rechtbank van eerst aanleg als het hof van beroep volgen de administratie niet. De administratie heeft zich niet beroept op simulatie, en blijft voor het overige in gebreke daar waar zij moet aantonen hoe de aankoop van een activum een bezoldiging kan zijn. (arrest van het hof van beroep van Gent van 14.02.2012, nr. 2011/AR/411, bevestiging van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent van 11.08.2006).

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap – Editie 2017

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…