Tip van de week

Geachte, beste,

Nog hoogstens twee jaar of mogelijk korter…laat men ons gerust. Maar dan zal men het begrotingsgat, wat zeg ik die Krakataukrater gaan proberen te vullen. Een aantal heilige huisjes zullen dan zeker sneuvelen. Dit met het oog op het zogenaamd algemeen belang en door het gebrek aan politieke moed om te snoeien in de uitgaven. Dus reken er maar op dat men bv. de verkoop van aandelen zal belasten tegen. 25% zoals in andere Europese landen, dat men de huurinkomsten van uw opbrengsteigendommen niet meer zal belasten op basis van het voorhistorische KI maar op basis van de echte huurinkomsten, dat de RV op intresten steeds 25% zal zijn, er is al sprake van het optrekken van de liquidatietaks van 10% naar 15%, misschien nog een vermogenstaksje vermomd als de algemene bankcrisistaks of iets dergelijks… Misschien hoog tijd om eens na te denken over de reorganisatie van uw vermogen… Gaat u zich gewillig fiscaal laten afslachten…of gaat u het creatiever aanpakken… Wij zij er alvast klaar voor.

Misschien heeft u met uw vennootschap een aardige spaarpot opgebouwd onder de vorm van een groepsverzekering. Maar ja wat als die verzekeraar er de brui aan geeft. Men zegt wel dat het niet kan… maar misschien dat u toch wel liever uw voorzorgen neemt…want wachten tot uw 60 of 65ste vindt u toch wel lang. U zou natuurlijk uw groepsverzekering in pand kunnen geven voor een lening die u aangaat om onroerend goed te kopen. U leent bij de bank en verbindt u er toe uw kapitaal (geheel of voor een stuk) terug te betalen op bv. uw 60ste. Op uw 60ste krijgt u dan uw pensioenkapitaal uitbetaalt en hiermee betaalt u de bank netjes terug. U kan het ook anders doen. U kan reeds een voorschot opnemen tot bv. 70% van wat uw vennootschap reeds opbouwde. Nu krijgt u dus al een deel van uw geld terug als u het geld gebruikt om vastgoed te verwerven, te verbeteren of te verbouwen. U zal dan nog wel tot aan uw 60ste bv. rente moeten betalen (bv. 5%). Het pand moet niet in België gelegen zijn, het is voldoende als het in de Europese Economische Ruimte ligt. U kan er dus ook een zwembad of bedrijfsgebouw mee aankopen.  U kan ook combineren, dus inpandgeving en het opnemen van een voorschot. Hoe dan ook men kan het u niet meer afnemen… Toch is over na te denken. Kwatongen beweren dat …er niet echt gecontroleerd wordt op het feit of u het opgenomen voorschot wel gebruikt voor de aankoop van een pand…

Nog een leuke …als u uw geld onderbrengt in een elegante Luxemburgse tak 23 bv. , dan kan daar wettelijk gezien nooit beslag worden opgelegd. Je weet maar nooit.

U bent steeds welkom voor legaal creatief advies.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…