Een vennootschap die haar reserves en liquiditeiten belegt, moet met een aantal zaken rekening houden.

Deze zaken zijn de volgende :

– opbrengst belastbaar in de vennootschap ?
– impact op tarief in de vennootschapsbelasting ?
– impact op de notionele intrestaftrek ?

1. Belastbaar of niet ?

Het principe dat alles belastbaar is in de vennootschap moet toch enigszins genuanceerd worden. Kort samengevat een meerwaarde op een individueel aandeel is niet belastbaar.  Ook de zogenaamde DBI-Beveks ontspringen de dans (ten belope van 95%).

2. Het tarief vennootschapsbelasting

Tarief :

Algemeen tarief VenB 33% 33,99% (*)
Verlaagd opklimmend tarief  
0 – 25.000 24,25% 24,98% (*)
25.000 – 90.000 31% 31,93% (*)
90.000 – 322.500 34,5% 35,54% (*)
(*) incl crisisbijdrage van 3%

Het verlaagd tarief is interessant, maar om dit verlaagd opklimmend tarief te genieten, moeten er een aantal voorwaarden voldaan zijn.  Eén van deze voorwaarden dat de vennootschap niet teveel in aandelen belegd heeft.  De verwoording in de wet is 

“De volgende vennootschappen zijn uitgesloten van het verlaagd tarief :
Vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, worden de aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen “

3. Aftrek voor risicokapitaal (de notionele intrestaftrek)

Het eigen vermogen dat als basis dient voor de berekening van de notionele intrestaftrek wordt met een aantal zaken gecorrigeerd.  Dit zijn o.a. financieel vaste activa, kapitalisatie Sicav’s, DBI-beveks, Tak 23, …   Het tarief notionele intrestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2010 4,473% en 4,973% voor KMO-vennootschappen.  Let wel één van de begrotingsmaatregelen is deze notionele intrestaftrek te beperken tot 3,80%.  Kortom hou hiermee rekening.

Besluit

Een vennootschap die belegt , moet een aantal regeltjes in de gaten houden.  Regeltjes die dikwijls een impact hebben op mekaar.  Wie dacht dat de fiscaliteit eenvoudiger wordt , moet dringend zijn mening herzien.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…