Afgelopen maand werd de minister van Financiën geïnterpelleerd over een specifieke toepassing van de waardering van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen (Vr. & Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 17 van 12 mei 2008, nr. 17, blz.2915-2916, Vr. nr.95  Ingrid Claes).  Een werkgever stelt aan één van zijn werknemers een bedrijfswagen ter beschikking. De werknemer heeft de mogelijkheid om op eigen kosten bijkomende opties, een ruimere uitvoering of een zwaarder type te kiezen. 

Dit leidt tot een eigen financiële bijdrage onafhankelijk van het aantal gereden privékilometers. Na het verstrijken van de overeenkomst gaat de wagen terug naar de leasingmaatschappij die daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd is.   Hierbij rijst de vraag hoe de persoonlijke bijdrage voor de extra-opties fiscaal behandeld wordt.  Voor het privégebruik zal de werknemer jaarlijks een voordeel van alle aard worden aangerekend op grond van de fiscale pk van de wagen, uitgaande van 5000 of 7.500 privékilometers al naargelang de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling minder of meer dan 25 kilometer bedraagt (Artikel 18, § 3,9°  KB WIB 92), te verminderen met de eigen bijdrage van de werknemer.

 

De Minister bevestigde dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard enkel gebeurt op grond van de fiscale pk van de wagen. Eventuele bijkomende opties hebben geen invloed op de waardering van het voordeel, behoudens wanneer de werknemer opteert voor een zwaardere versie met een hogere fiscale pk.   Het voordeel wordt steeds verminderd met elke bijdrage die de werknemer zelf financiert, ook wanneer die bijdrage betrekking heeft op die bijkomende opties.   In dergelijke hypothese zal die bijkomende bijdrage voor de gekozen opties aan de werknemer worden gefactureerd. 

In dit verband rijst de vraag of de bijkomende bijdrage, die uiteindelijk ten laste valt van de werknemer in één maal dan wel in functie van de leasingtermijn moet worden in mindering worden gebracht van het jaarlijks te belasten voordeel van alle aard.   De minister bevestigde dat indien de bijdrage voor opties op de bedrijfswagen door de leasingmaatschappij wordt gefactureerd aan de werknemer hij dit bedrag rechtstreeks in mindering mag brengen van het op de loonfiche 281.10 vermelde bedrag van de voordelen van alle aard met betrekking die wagen. Indien de aldus betaalde bijdrage voor de bijkomende opties hoger is dan het op grond van artikel 18, § 3 KB WIB 92 vastgestelde bedrag van het voordeel, moet de aftrek beperkt worden tot het op grond van voornoemd artikel 18, § 3, punt 9 KB WIB 92 vastgesteld voordeel.  Een eventueel negatief bedrag mag niet in mindering gebracht worden van de belastbare bezoldigingen en evenmin van andere voordelen van alle aard.  Het annaliteitsbeginsel verzet zich aldus de minister dat de éénmalige betaling over meerdere jaren wordt gespreid.

  

Bron: Vr. & Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 17 van 12 mei 2008, nr. 17, blz.2915-2916, Vr. nr.95  Ingrid Claes

met dank aan mr. G Poppe

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…