Vorige week bereikte ons vanuit diverse media het onrustwekkende bericht : belastingfraude verjaart niet ! Hoog tijd om dit alarmerende bericht in zijn juiste context te plaatsen.

Bevestiging van cassatierechtspraak

Over de kwestie van de verjaring van belastingfraude heeft het Hof van Cassatie enkele jaren geleden uitspraak gedaan (Cass. 21.05.2008). Het hof was toen reeds tot de conclusie gekomen dat verjaring inzake belastingfraude zich niet kan voordoen.  

Topadvocaten zagen in deze onmogelijkheid tot verjaring een schending van de grondwet en/of het Verdrag van de Rechten van de Mens, en trokken naar het Grondwettelijk Hof.

Dat hof heeft zich onlangs aangesloten bij het Hof van Cassatie, en ontneemt dus alle hoop van de belastingontduikers.

Het Grondwettelijk Hof aanvaardt dus dat belastingfraude niet kan verjaren. Dat is geen schending van de grondwet of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Daarmee is de poging om het openbaar ministerie te stoppen om oude fraudezaken toch nog te vervolgen, mislukt.

Waarover gaat het ?

Het is belangrijk één en ander in de juiste context te plaatsen. Wanneer we het hebben over ‘belastingfraude’, zoals hiervoor, gaat het niet over ‘gewone’ discussies met de belastingcontroleur, zoals bijvoorbeeld over kosten of voordelen van alle aard, en ook niet over vruchtgebruikconstructies en inkopen van eigen aandelen, en evenmin over internationale betalingen of betalingen aan buitenlandse dochters, nee, het gaat dan over regelrechte fraude, met gebruik van valse stukken of zwarte omzetten.

De niet-verjaring geldt ook alleen voor de strafrechtelijke vervolging, en niet voor de vestiging en inkohiering van de belastingen.

De ‘niet verjaring van belastingfraude’, zoals bedoeld door het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, heeft dus hoegenaamd niet tot gevolg dat de aanslag- en onderzoekstermijnen van het WIB 92 (de drie- en zevenjarige termijn) zouden worden verlengd. Eens deze termijnen verstreken zijn, zit u definitief gerust voor alles behalve de strafrechtelijke vervolging van belastingfraude.
 

Waarom verjaart belastingfraude niet ?

Belastingfraude verjaart niet omdat het gebruik van de valse stukken een zogenaamd ‘voortdurend karakter’ heeft en dus altijd kan worden veroordeeld, hoe oud de oorspronkelijke feiten ook zijn.  De frauduleuze toestand blijft duren zolang de verdachten de betwiste belastingen niet hebben betaald.
Er wordt geredeneerd dat in dat geval de vervalsingen die er aan te pas gekomen zijn, nog altijd hun nut hebben. En zolang dat het geval is, treedt de verjaring niet in.

Het maakt daarbij niet uit of er ondertussen nieuwe feiten worden gepleegd.

In de zaak die voor het Grondwettelijk Hof werd gebracht, ging het om een btw-carrousel rond het computerbedrijf ATC.

Hoewel deze zaak al in 1995 aan het licht kwam, werd deze nu pas behandeld door de correctionele rechtbank van Gent. Volgens het openbaar ministerie, en nu dus ook het Grondwettelijk Hof, zijn de feiten nog niet verjaard omdat de verdachten nog altijd profiteren van de valse stukken die ze destijds hebben gebruikt om de fiscus op te lichten.

Wat betekent dit concreet ?

Het arrest is belangrijk voor parketten, die nog oudere fraudezaken op het schap hebben liggen (vb. Brussel). We denken hier aan FBB-dossiers, btw-carrousels, en eventueel frauduleuze kasgeldconstructies. Al bij al is de effectieve draagwijdte relatief beperkt. In ieder geval ken éénieder die geen serieuze

Fiscale regularisatie

Het voorgaande stemt wel tot nadenken wanneer u vermoedt frauduleus bezig te zijn geweest, en u een fiscale amnestie overweegt. In de regel volstaat het bij een fiscale regularisatie zeven jaar terug te gaan in de tijd (cf. fiscale aanslagtermijn in geval van belastingontduiking).

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…