Hier bespreken we enkele fiscale zaken die in de praktijk niet onbelangrijk zijn.

Voordeel van alle aard

Indien de woon-werkafstand meer bedraagt dan 25 km, dan wordt ht voordeel van alle aard berekend op 7 500 km anders is het 5 000 km.  Verder onafgezien hoeveel kilometers privé er nog verder mee gereden wordt.

Ook wordt reeds sinds 1 januari 2010 het belastbaar voordeel van de wagen niet langer bepaald in functie van de fiscale pk van het voertuig, maar wel in functie van de CO2-uitstoot.

De volgende formule moet dan worden toegepast :

Aantal privé-km x Uitstoot vanCO2/km x coëfficiënt

Deze coëfficiënt bedraagt:
• 0,00216 eur/gr CO2 voor voertuigen op benzine, LPG of natuurlijk gas
• 0,00237 eur/gr CO2 voor dieselvoertuigen
Het bedrag van het voordeel per kilometer mag echter niet lager zijn dan 0,10 eur. Of m.a.w. het belastbare voordeel zal minstens 500 euro bedragen. 

Voorbeeld (stel afstand tussen woon- en vaste werkplaats is minder dan 25 km)

– Een wagen met een CO²-uitstoot van 175 (diesel)
 5000 x 175 x 0,00237 = 2073,75 eur/jaar = 172,81 eur/maand

– Een wagen met Een CO²-uitstoot van 130 (diesel)
5000 x 130 x 0,00237 = 1540 eur/jaar = 128,38 eur/maand

Maar let op dit voordeel van alle aard kan nog een ander bedrag zijn, wanneer we rekening houden met de opties.  De praktijk leert dat deze regel vaak over het hoofd wordt gezien, zowel door de belastingplichtige als de fiscus.

Een bespreking hiervan leek ons dan ook een goed idee …

Een werkgever stelt aan één van zijn werknemers een bedrijfswagen ter beschikking. De werkgever laat de werknemer toe om oa bijkomende optie(s) te kiezen, maar dan wel op eigen kosten. De vraag echter is hoe deze eigen bijdrage voor deze bijkomende optie(s) fiscaal behandeld wordt.

De Minister bevestigde (V&A, Kamer, 2008-2009, nr. 25 van 7 juli 2008, 5.845 – 5.846, Vr. nr. 186 van H. Bogaert van 22 mei 2008) dat het voordeel van alle aard enkel berekend wordt o.b.v. de fiscale pk van de personenwagen. Bijkomende opties hebben dan ook geen invloed op de waardering van dit voordeel.  Uitzondering indien de ‘optie’ resulteert in een zwaardere motorversie met een hogere fiscale pk tot gevolg. Dit voordeel wordt steeds verminderd met elke bijdrage die de werknemer zelf betaalt.  Dus ook een bijdrage die betrekking heeft op die bijkomende opties. De Minister bevestigt ook dat indien de bijdrage voor opties op de bedrijfswagen door een leasingmaatschappij wordt gefactureerd aan de werknemer, hij dit bedrag in zijn aangifte rechtstreeks in mindering mag brengen van het op de loonfiche 281.10 vermelde bedrag van de voordelen van alle aard met betrekking tot de wagen. Wanneer de betaalde bijdrage voor de bijkomende opties echter hoger uitvalt dan het vastgestelde forfaitaire bedrag van het voordeel dan moet de aftrek beperkt worden tot het vastgestelde voordeel. Een eventueel negatief bedrag, indien de optie meer bedraagt dan het voordeel van alle aard dan mag dit noch in mindering gebracht worden van de belastbare bezoldigingen noch van andere voordelen van alle aard.  Dit op basis van het annaliteitsbeginsel dat niet toelaat dat de éénmalige betaling over meerdere jaren wordt gespreid, aldus de Minister.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…