Geachte, beste,

Hopelijk is iedereen terug of bijna terug in het land, zodat u weer onze tip kunt lezen en u gewapend bent tegen de gulzige fiscus. Prins carnaval oftewel Minister Daerden liet een ‘vies’ proefballonnetje op in verband met de zogenaamde tweede pensioenpeiler waaronder de fiscaal interessante groepsverzekering valt. Nu kan u uw kapitaal opnemen op 60 tegen 16,5% belasting (in de praktijk wel wat meer door allerlei taksen) of tegen 10% als u door werkt tot uw 65 jaar (met dat doorwerken zijn er wel wat creatieve mogelijkheden…knipoogje). Natuurlijk de ‘collectivisten’ vinden dit maar niks… en daarom dat prins carnaval voorstelt dat een opname steeds maar mogelijk zou zijn op 65 jaar. Erger nog er wordt met het idee gespeeld dat men geen kapitaal zou kunnen opvragen maar een rente zou krijgen… Dus die tweede peiler…grote onzekerheid troef. Misschien toch beter dat spaarpotje in het buitenland opbouwen… ver weg van het onverzadigbare en kwistig morsende overheidsmonster.

Anderzijds is er goed nieuwe van de privacy-commissie die een mogelijke (het is nog niet zover!) opheffing van het Belgisch bankgeheim aan een heleboel voorwaarden wil koppelen. En het voorstel van Groen-Ecolo waarbij de banken elk jaar een lijst van alle rekeningen zouden moeten over maken aan de fiscus, werd naar de papiermand verwezen.

Onze tip

Kent u de sterfhuisconstructie? Vandaag komt het nog regelmatig voor dat gehuwden onder het wettelijk stelsel ervoor gezorgd hebben dat de ganse gemeenschap overgaat naar de langstlevende.  Dit wordt ook het verblijvingsbeding of ‘langst leeft al heeft’ genoemd. Het resultaat is dat wie het langst leeft het ganse gemeenschappelijke vermogen zal verwerven. De kinderen komen (behoudens enkele uitzonderingen) nu nog niet in het successieverhaal voor.  Pas later bij het overlijden van de langstlevende ouder wel.  Zulke bedingen zijn huwelijksvoordelen en vallen in principe niet in de nalatenschap.

Maar opgelet wat de successierechten betreft. Er bestaat immers een zogenaamd fictieartikel, meerbepaald art. 5 W.Succ dat stelt dat wanneer de langstlevende het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt op voorwaarde van overleving er successierechten verschuldigd zijn op het gedeelte meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.  Art 5 W.Succ zorgt ervoor dat zulke huwelijksvoordelen alsnog belast zullen worden.  Maar let op, de woorden ‘op voorwaarde van overleving’ zijn zeer belangrijk.  Dit betekent dat wanneer één van de echtgenoten (met naam genoemd) het gemeenschappelijk vermogen in elk geval zal verkrijgen, dus ongeacht de oorzaak van ontbinding van het huwelijk, dit art 5 W.Succ niet langer van toepassing is.  Het resultaat is dat er geen successierechten verschuldigd zijn. Dit wordt ook wel eens de sterfhuisconstructie genoemd.  Maar er zijn een aantal gevaren en aandachtspunten.  We bekijken deze even in detail. 

Echtscheiding
Wanneer het tot een echtscheiding komt dan zal ook die echtgenoot het ganse gemeenschappelijke vermogen verwerven.  In de praktijk wordt deze constructie wel eens toegepast wanneer één van de huwelijkspartners op jonge leeftijd terminaal ziek wordt en men het niet opportuun vindt dat de (jonge) kinderen nu reeds in de nalatenschap zullen betrokken worden.

De fiscale druk
Het is niet omdat er bij het eerste overlijden er geen successierechten verschuldigd zijn er in zijn geheel toch niet meer successierechten verschuldigd zijn. De eindfactuur bij het tweede overlijden kan immers duurder uitvallen. Er zijn weliswaar geen successierechten verschuldigd bij het eerste overlijden, maar later mogelijk des te meer. De kinderen erven later het ganse vermogen en vallen mogelijk daardoor plots in de hogere tarieven.  Er zal later nog een bijkomende planning noodzakelijk zijn. Ook kunnen de goederen in waarde gestegen zijn. Het wordt dus rekenen, u vindt op onze site een uitgewerkt voorbeeld.

Op onze site kan u nog steeds ons e-book kopen (De 100 meest begeerde fiscale tips).

Op 13 mei 2010 organiseren wij weer ons offshore-seminar. Het aantal plaatsen zijn beperkt.

Veel sterkte aan het fiscale front.

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…