Deze techniek, die ook wel een fideï commis de residuo genoemd wordt, is de volgende. Een persoon A maakt een legaat ten gunste van een andere persoon B maar dan wel onder de verplichting dat al wat overblijft moet toekomen aan een derde persoon C.

In feite zijn het twee legaten die uitgaan van dezelfde testator, nl A ten gunste van de twee personen (B en C).  Dit kan een niet onaantrekkelijke besparing opleveren.  De reden is dat de tarieven duurder worden wanneer de band familiaal minder ‘dicht’ is. Door deze techniek zal het tweede legaat wel moeten opgeteld worden bij het eerste legaat om de successierechten te berekenen.

Voorbeeld

Vader (moeder reeds overleden) heeft drie dochters en laat een onroerend vermogen na van in totaal 1.200.000 euro.

Bij zijn overlijden erft elke dochter een bedrag van 400.000 euro in onroerend goed.  In totaal dus 180.000 euro successierechten.
Maar stal dat de oudste dochter enige tijd later sterft.  Zij was wass niet gehuwd, heeft geen afstammelingen, geen ascendenten en heeft geen testament opgemaakt.  Dit betekent coincreet dat na haar overlijden een bedrag van 400.000 euro wordt geërfd door haar twee zussen.  Deze twee zussen betalen samen een slordige 197.500 euro aan successierechten.  Wat in totaal een bedrag van 377.500 euro aan successierechten betekent.

Maar hieraan kunnen we verhelpen dankzij een restlegaat.
Of anders gezegd door een restlegaat kan de tweede fiscale factuur danig getemperd worden.

Na het overlijden van vader moesten de drie dochters in totaal 180.000 euro aan successierechten betalen.
Door de opmaak van zulk een restlegaat zal bij het overlijden van de oudste dochter/zus de 400.000 euro door het restlegaat de tarieven in de rechte lijn van toepassing zijn en niet de tarieven tussen broers/zussen. M.a.w. de twee zussen zullen op de 400.000 euro van de zus 27% successierechten verschuldigd zijn ofwel 108.000 euro.

In totaal een bedrag van 89.500 euro minder aan successierechten..
Deze techniek is interessant in zulke situaties, nl wanneer één van de kinderen geen erfgenamen hebben dan broers en zussen.

Ter info : de tarieven in rechte lijn en tussen broers en zussen

Rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden of tussen feitelijk samenwonenden na 1 jaar

Schijven Belasting op vorige schijven % op deze schijf
0,01 – 50.000,00: 3 %
50.000,01 – 250.000,00: 9 %
> 250.000,00: 27 %

Tussen broers en zussen

Schijven Belasting op vorige schijven % op deze schijf
0,01 – 75.000,00:30 %
75.000,01 – 125.000,00: 55 %
> 125.000,00: 65 %

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…