DE FISCALE REGULARISATIE …

De fiscale regularisatie is niet nieuw. Maar ondertussen wordt deze terug onder de aandacht gebracht door de regering. Men hoopt immers 513 miljoen aan opbrengsten te realiseren.

Hierbij vindt u een korte samenvatting van de bestaande wetgeving terug met de wijzigingen die vermoedelijk zullen optreden.

Wie kan regulariseren ?

Dit zijn binnenlandse en buitenlandse natuurlijke personen en rechtspersonen. Zij moeten wel onderworpen zijn aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners.

Welke belastingen kunnen geregulariseerd worden ?

Drie categorieën moeten hier onderscheiden worden :

– te regulariseren BTW-handelingen

– te regulariseren beroepsinkomsten

– te regulariseren overige inkomsten (roerende, onroerende en diverse inkomsten).

Ook successierechten kunnen geregulariseerd worden.

Wat is de kostprijs van de regularisatie ?

De te regularisen BTW-handelingen worden onderworpen aan dat BTW-tarief dat van toepassing zou geweest zijn.

 De te regularisen beroepsinkomsten worden onderworpen aan het normaal belastingstarief dat van toepassing zou geweest zijn (dus te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting) mocht de belastingplichtige zijn belastingen toen correct betaald hebben.

Voor de te regulariseren overige inkomsten wordt er evenzeer teruggegrepen naar het vroegere tarief.

Belangrijk hierbij is dat er echter, in tegenstelling tot de twee andere categorieën, een boetesysteem ingevoerd wordt voor diegenen die niet snel reageren, nl een boete bij van 10 %-punten.

Uitgesloten regularisaties

Geen regularisatie kan gevraagd worden voor inbreuken opgesomd in de preventieve antiwitwaswetgeving (BTW-carrousels, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, …). Dit creëert veelal een onzekerheid omdat bij de fiscale fraude meer dan één misdrijf geplaagd wordt.

Wat krijgt de belastingplichtige in ruil voor zijn fiscale biecht ?

De belastingplichtige krijgt in ruil fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Garandeert de procedure de nodige anonimiteit ?

Hier hangt het antwoord af van de aard van de geregulariseerde belastingen.

Wat de geregulariseerde beroepsinkomsten en BTW-handelingen betreft is het antwoord duidelijk negatief. Er wordt immers een afschrift van het regularisatie-attest bezorgd aan de plaatselijke taxatiedienst. Dit betekent echter nog niet dat het attest mag aangewend worden om fiscale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren.

Wat de overige geregulariseerde inkomsten (oa roerende inkomsten) betreft is er wel anonimiteit. Het Contactpunt Regularisaties mag immers de verkregen inlichtingen niet bekendmaken aan de andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het Contactpunt Regularisaties moet wel elke zes maanden verplicht een afschrift bezorgen van de lijst van de afgeleverde regularisatie-attesten aan de CFI.

Voorbeeld van de kostrpijs

 X (woonachtig in gemeente met 7% gemeentebelasting) heeft roerende inkomsten (stel 4%) niet aangegeven. Het kapitaal is geen probleem. De ontdoken roerende voorheffing bedraagt 25%.

Om zeker te zijn wil hij zeven jaar terug gaan.

Kostprijs

7 x (25% x 1,07 + 10%) x 4% = 10,29 %;

Nakende wijzigingen

Op basis van de recent bekendgemaakte informatie (dus nog onder voorbehoud) gaat het bestaand systeem worden aangepast en bijkomend zelfs verdwijnen. De bestaande fiscale regularisatie zou aldus een aflopend karakter krijgen. M.a.w. na de termijn (zie verder) van tweemaal zes maanden zou het ‘over en uit’ zijn van de mogelijkheid tot regularisatie.

Weliswaar gebeurt dit in twee fases :

Gedurende de eerste 6 maanden stijgt het boetetarief van 10%-punten naar 15%-punten (in ons voorbeeld wordt de kostprijs 11,69%).

De volgende 6 maanden, zou voor zogenaamde ernstige en georganiseerde fiscale fraude (m.a.w. de zware sossiers die vandaag immers niet in aanmerking komen voor regularisatie) een boete-tarief van 35% op het kapitaal gelden.

Ook zou de strafrechtelijke bescherming worden uitgebreid. Zo wordt er dan ook rekening gehouden met andere veelal bijkomende misdrijven (die hierbij voorkomen) dan enkel de fiscale fraude. Hierbij denken we aan misdrijven zoals misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, enz …

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…