Wie een woning aankoopt, afbreekt om er een nieuwe woning op te zetten, kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%.  Een hele slok op de borrel.

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op het werk in onroerende staat en de welbepaalde handelingen die tot voorwerp hebben de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning.

Zoals steeds zijn er ook hier een aantal te respecteren voorwaarden …

1° de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

2° de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die gelegen in vastgelegde stadsgebieden :

  • de stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik;
  • op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Vorst; en verder ook,
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen, Elsene, Ukkel en Etterbeek.

Het ganse grondgebied van de vermelde steden komt in aanmerking.

Dus niet enkel de één of andere achtergestelde wijk.  Let wel dat de tijdelijke uitbreiding tot het ganse Belgische grondgebied ondertussen al even ten einde is.

3° de bouwheer moet:

Alvorens de btw opeisbaar wordt (overeenkomstig art. 22 W.BTW)  bij het btw-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen een verklaring indienen.  Deze verklaring moet een aantal zaken vermelden nl dat het gebouw dat wordt afgebroken en heropgericht bedoeld is om hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning te worden gebruikt.  Ook dient deze verklaring aan afschrift te bevatten van de bouwvergunning en het aannemingscontract.

Hiervan dient een verklaring aan de dienstverrichter overhandigd worden.

Geen enkel onderscheid moet worden gemaakt naargelang de bouwheer een beroepsoprichter, een toevallige oprichter of een onderneming is waarvan de economische activiteit bestaat in het verhuren van privé-woningen,. De bouwheer kan overigens de werken toevertrouwen aan één aannemer of aan meerdere vaklieden.

Ook een bouwpromotor die een oud gebouw laat afbreken en heroprichten overeenkomstig de aanwijzingen van de potentiële koper, kan het verlaagd btw-tarief genieten voor de werken in onroerende staat die zijn onderaannemers hem verstrekken.

Let wel dat de levering van een heropgerichte woning niet in aanmerking komt voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief.

De woning moet ook niet op dezelfde plaats staat als het afgebroken gebouw.  Wel moet het op hetzelfde perceel worden gebouwd.

De afbraak van een oud gebouw tijdens de oprichting van een nieuwe privéwoning, waarbij eerst een groot stuk wordt gebouwd, daarna sloopt en finaal de rest wordt afgewerkt staat het verlaagd btw-tarief niet in de weg. Ook de afbraak van het oude gebouw, na de oprichting van een nieuwe privéwoning vormt op zich geen probleem.

Niet alle werken komen sowieso in aanmerking. De openlucht parkeerplaatsen, het zwembad en de technische installaties ervan, het terras rond het zwembad, het poolhouse en de toegangspoort komen niet in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief.

Komen ook niet in aanmerking :

  • de uitbreiding van een bestaande ééngezinswoning zonder afbraak van het grootste deel van de oude dragende muren en van, meer algemeen, de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gedeelte (die uitbreiding kan echter in bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor de toepassing van het klassieke tarief van 6 % mbt verbouwingen aan een woning ouder dan vijf jaar);
  • de afbraak van een gebouw met het oog op de verkoop van het perceel als bouwgrond en de daaropvolgende oprichting van een woning voor rekening van de koper van het bouwrijpe perceel;
  • de afwerking van een woning voor rekening van de eigenaar die het gebouw heeft gekocht van degene die de woning heeft laten afbreken en gedeeltelijk heropbouwen.

Wenst u er meer over te weten dan verwijzen we graag naar de Circulaire nr. AFZ 3/2007 (AFZ/2006-0362 – AFZ/2006-0718) dd. 15.02.2007.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…