Het strenge standpunt van de administratie

Volgens de administratie zijn boetes niet aftrekbaar, ongeacht het gaat om administratieve dan wel strafrechtelijke sancties.

Enkel evenredige btw-boetes, boetes inzake registratierechten en het eurovignet worden als aftrekbaar aangemerkt.

Een kleine twee jaar geleden benadrukte de administratie in een circulaire dat zij niet wenst mee te stappen in een – volgens haar foutieve – logica dat een boete overeenkomstig art. 53, 6°, WIB 92 slechts als een niet-aftrekbare boete moet worden aangemerkt indien haar een strafrechtelijk karakter kan worden toegedicht (circulaire 13.08.2008).

Daarenboven heeft de administratie in diezelfde circulaire haar standpunt nog verstrengd, door mee te delen dat zij Europese en Belgische boetes inzake mededinging, in tegenstelling tot voorheen, als niet aftrekbaar zou gaan aanmerken.

Rechtspraak

De rechtspraak (en de rechtsleer) is het niet altijd eens met dit administratieve standpunt. Zo bijvoorbeeld het Antwerpse Hof van Beroep. Volgens dit Hof zijn ‘geldboeten’ in de zin van artikel 53, 6° WIB 92 geldelijke sancties die zijn opgelegd op basis van strafwetgeving, waardoor administratieve boeten uit het toepassingsgebied van artikel 53, 6° WIB 92 vallen. Verder is het Hof van oordeel dat een administratieve boete haar aard behoudt, zelfs als deze volgens de internationale normen als een strafsanctie wordt aangemerkt. Het blijft een boete die niet werd opgelegd op basis van een strafwet.

Het blijft met andere woorden het overwegen waard om te procederen wanneer belangrijke bedragen op het spel staan.

Bron : circulaire nr. Ci.RH.243/588.588 (AOIF 25/2008) dd. 13.08.2008 en arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 23 juni 2009

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…