Aanslagjaar 2008, inkomsten 2007:
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,65
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
* Tarief notionele interestaftrek = 3,781 % voor grote en 4,281 % voor kleine vennootschappen   Aanslagjaar 2007, inkomsten 2006:
* Debetinterest op rekening-courant = 8,20 % * Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,59
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,4276
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 33.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 69 % (geen verhoging naar 75%)
* Tarief notionele interestaftrek = 3,442 % voor grote en 3,942 % voor kleine vennootschappen

 Aanslagjaar 2006, inkomsten 2005:* Debetinterest op rekening-courant = 8,00 %

* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,50
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3889
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 30.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 69 %

 Aanslagjaar 2005, inkomsten 2004:
* Debetinterest op rekening-courant = 7,60 %
* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,45
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3604
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 27.000 EUR
* Aftrek van restaurantkosten = 62,5 %

 Aanslagjaar 2004, inkomsten 2003:
* Debetinterest op rekening-courant = 7,40 %
* Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
* Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,39
* Indexatie kadastraal inkomen = 1,3391
* Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 24.500 EUR

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…