Geachte, beste,

 

Het is zover. Ondernemen in dit land loont niet meer, nu zeker niet meer. De regering heeft de oorlog verklaard aan de ondernemers en creatieve geesten in dit landje. Lees de maatregelen in ons E-book. The game is over. Wij houden dan nu ook drie lijnen stilte:

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

R.I.P.

Maar wij laten u niet in de steek. Wij verlaten de Titanic niet, wij gaan door zoals het befaamde orkestje, tot de laatste ondernemer op sterk water staat.

Zoals u weet moeten tegen eind 2013 alle NV's en Comm.VA's die nog aandelen aan toonder hebben deze verplicht om zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten. Maar nu wordt u op die omzetting (die u moet doen!) nog gestraft. Dit is degoutant. Wie de omzetting doet in 2012 betaalt een taks van 1% en wie het in 2013 doet een taks van 2%  (bij omzettingen van rechtswege op het einde van de omzettingsperiode, te weten eind 2013, is er zelfs een taks van 3%).

Tip.

Dus probeer de omzetting nog te doen voor 31.12.2011.

Aanvankelijk werd gedacht dat deze taksen enkel zouden gelden bij omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten (enkel grote vennootschappen, meestal beursgenoteerd doen zulks). Nu de tekst van het regeerakkoord beschikbaar is blijkt daar uit, aldus de meeste commentatoren, dat de taks ook zal verschuldigd zijn voor de KMO die de omzetting doet in gewone aandelen op naam.

Notaris?

Moet u nu nog als een gek nog voor 31.12.2011 een statutenwijziging doorvoeren bij de notaris ? Op grond van art. 462 W.Venn. kan iedere houder van toondereffecten ten allen tijde aan de vennootschap vragen dat zijn toondereffecten worden omgezet in aandelen op naam. Puur uit deze wetsbepaling blijkt NIET dat een formele statutenwijziging nodig is.

Maar het is toch wenselijk notarieel een statutenwijziging door te voeren als uit de statuten blijkt dat de aandelen in feite aan toonder zijn. Strikt genomen kan de statutenwijziging ook later, lees in 2012 doorgevoerd worden. Maar doe het nu. Waarom? Omdat er dan geen enkele discussie is over de datum. Er is dan het bewijs dat de omzetting in 2011 gebeurde en dan vermijdt u de schandetaks. Stuurt u bv. als als houder van het effect aan toonder een aangetekende brief naar de vennootschap om daarin de omzetting vragen, dan heeft u nog geen echt bewijs dat de omzetting in 2011 gebeurde.

Surf naar onze site om bij te blijven in de laatste ontwikkelingen aan het front. Meer dan ooit veel sterkte.

I De Hoon

Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…