Geachte, beste,

In deze toch wel sombere tijden voor het oude continent en de VS, is er af en toe een baken van licht… een sprankeltje hoop in deze alomtegenwoordige fiscale duisternis. Dat dit licht moet komen uit het voormalige communistische Europa is pijnlijk. Zo heeft Hongarije haar fiscaal stelsel verder drastisch vereenvoudigd en aantrekkelijk gemaakt. Er wordt een flat tax ingevoerd van 10% voor de vennootschappen (nu nog tot een winst van 1,8 miljoen euro), in 2013 zonder enige grens. De personenbelasting ondergaat ook voortaan slechts één tarief, nl. 16%. Verder is elke voorheffing op intresten, royalties enz opgeheven. Investeerders u weet waar naar toe. Budapest is een schitterende stad op een uurtje vliegen. Heeft u plannen in die richting, laat het ons weten we zullen u graag helpen.

Terug naar het land zonder regering. De vrees bestaat immers dat de roerende voorheffing op dividenden op termijn (al dan niet korte termijn) wel eens zou kunnen opgetrokken worden. Het dichtrijden van het gat in de begroting, weet u wel …  Of dit zo zal zijn is vandaag niet geweten. Veel dividenden van vennootschappen genieten een tarief van 15% roerende voorheffing ipv 25% roerende voorheffing.  Let wel dat wanneer de vennootschap ontbonden wordt er een tarief van 10% roerende voorheffing verschuldigd is.  De vraag ook hier is of dit nog een lang leven zal kennen…  Om at de vrees (en terecht) aanwezig is dat de regering als die er ooit komt, die 15% of 10% drastisch zal optrekken… zijn er nu velen die denken aan het uitkeren van een éénmalig superdividend. Wees wel even voorzichtig (op zich geen slecht idee). Er moet wel sprake zijn van aandelen op naam om 15% te kunnen genieten, dit is één van de voorwaarden.

Let op 1! Vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk verliezen het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Op zich is dit niet echt een ramp.

Let op2! De notionele interestaftrek bedraagt dit jaar voor de zogenaamde kmo’s 4,30% (3,8% + 0,5%). Wanneer de vennootschap een grote dividenduitkering plant, dan heeft de vennootschap vanaf het jaar nadien een kleiner eigen vermogen en dus een verlaging van de notionele interestaftrek. De notionele intrestaftrek wordt immers berekend op het eigen vermogen (met een aantal correcties).

Ook niet te vergeten !

Een verlaging van het eigen vermogen betekent ook dat mogelijk twee andere zaken moeten aangepast worden nl de beleggingen en de rekening courant (RC). Voor meer informatie en een uitgebreider artikel zie onze website!
Veel sterkte aan het fiscale front!

Met vriendelijke groeten,
I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…