Tip van de week 

Geachte, beste, 

Zoals beloofd zijn we constant onze websites aan het verbeteren en maken we ze dagelijks nog meer interactief. U vindt voortaan op onze website ‘www.bespaarbelastingen.be’ een rubriek ‘handige tools’, deze bevat een schat aan waardevolle links. Met één klik bent u verbonden met tientallen websites rond belastingen, BTW, registratierechten, milieu, overheidsdiensten, nuttige telefoonnummers …. Bovendien vindt u ook een uitgebreide ‘rubriek ‘ rond fiscale en financiële vacatures die constant geupdate wordt.

U ziet het u vindt steeds meer en meer nuttige informatie op onze website. Verwen uzelf en koop ook één van onze ebooks. Maar nu een pittige tip.

De notionele intrestaftrek (de belastingaftrek voor risicokapitaal) hoeft nog weinig commentaar. Voor aanslagjaar 2011 bedraagt de notionele intrestaftrek 3,80 %. De zogenaamde KMO-vennootschappen (volgens art 15 W.Venn) krijgen nog 0,5% extra oftewel 4,3%. Stel dat uw vennootschap (die haar boekjaar afsloot op 30 juni 2010) voor het aanslagjaar 2010 (voor aanslagjaar 2010 bedraagt de notionele intrestaftrek 4,973%) een dividenduitkering plant dan heeft dit duidelijk een invloed op haar eigen vermogen en dus ook op de notionele intrestaftrek.   Beslist de algemene vergadering dat er een dividend zal worden uitgekeerd.  dan zal het eigen vermogen lager zijn wat zijn belang heeft voor de notionele intrestaftrek voor volgend jaar.

Maar u zou echter later kunnen beslissen om een dividenduitkering door te voeren zonder dat dit het eigen vermogen van uw vennootschap op 30 juni 2010 beïnvloedt. De oplossing ligt hier bij een tussentijds dividend via een bijzondere algemene vergadering (mogelijk sinds Cassatie 23 januari 2003). De wetgeving kent wel een zogenaamde correctiefactor voor het volgende jaar. Dit betekent dat de notionele intrestaftrek deels wordt verminderd, dit om manoeuvres tijdens het jaar enigszins te vermijden.  Dit wordt duidelijk met een voorbeeld. 

Voorbeeld : Uw B.V.B.A. heeft per 30 juni 2010 een eigen vermogen van 250.000 EUR (kapitaal 20.000 + overgedragen winst 228.000 + wettelijke reserve 2.000).  Op de jaarlijkse algemene vergadering dd 1 oktober 2010, wordt er beslist een dividend uit te keren van 200.000 EUR.  Dit betekent echter dat het eigen vermogen per 30 juni 2010 daalt met 200.000 EUR en dus ook de notionele intrestaftrek daalt voor aanslagjaar 2011.     

Een tussentijds dividend kan hier een oplossing bieden.  I.p.v. op 1 oktober kan er op 1 maart  2011 beslist worden door een bijzondere algemene vergadering een tussentijds dividend uit te keren.  Voor het aanslagjaar 2010 is er geen probleem m.a.w. de vennootschap geniet de notionele intrestaftrek op 250.000 EUR.  Voor het volgend jaar (aj 2011) zal het eigen vermogen m.b.t. de notionele intrestaftrek wel dalen met 3/12 x 200.000 = 50.000 (correctie). 

De aftrek bedraagt voor dat jaar dan 250.000 – 50.000 = 200.000 x 4,3 % = 8.600 EUR.   Zoniet zou het eigen vermogen dalen met 200.000 EUR en zou de notionele intrestaftrek bedragen : 250.000 – 200.000 = 50.000 x 4,3% = 2.150 EUR..Houden we rekening met een vennootschapsbelastingtarief van 33,99% dan betekent dit een extra besparing 33,99% x (8.600 – 2.150) = 2.192,36 EUR.   Een wat moeilijkere tip maar het kan u heel wat opleveren. 

Op 19.10 geven we een offshore-seminar. Er zijn nog plaatsen vrij. Veel sterkte aan het fiscale front. 

Met vriendelijke groeten,

 I De Hoon

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…