Geachte, beste,
Ergert u zich ook aan het  verhaal van het rekeningrijden en de zekere invoering ervan in Nederland en dreigende invoering hiervan in België. Je moet hier is over nadenken… en je wordt hier echt niet goed van. Iemand verdient een inkomen, betaalt een pak belastingen (zeker als ze niet langs ons zijn gepasseerd)…  Van wat men overhoudt koopt men dan een auto. Op deze auto is BIV verschuldigd, BTW, verkeersbelasting, accijnzen op de benzine… Verder zijn er verkeersboetes die veelal neer komen op een verkapte belasting… en ga zomaar door. Ondertussen werden met uw belastingen wegen aangelegd en…nu moet u godverdorie nog gaan betalen om met die wagen rond te rijden. Dit onder het mom van een vlotter verkeer. Dat gelooft toch geen hond. Als je ergens moet zijn dan pakt men toch de auto ook met kilometerheffing. Als het alternatief twee bussen, een tram en een trein is. Wie heeft daar tijd en zin voor ? Ja juist diegene  die dit soort onzin bedenken. Wenst iemand in de file te staan dan is dat zijn volste recht. En nog maar te zwijgen over de zoveelste inbreuk op de privacy.  Enkelbanden zijn er tekort en gevangen lopen vrij rond. Maar elke deftige burger krijgt een ‘bakje’ in zijn auto en men weet precies waar je bent geweest op welk uur. Natuurlijk worden alle gegevens anoniem opgeslagen enz. Maar we hebben het recht hier aan te twijfelen.  Goed en nu onze tip

Moratoriumintresten zijn intresten die de Staat u toekent bij terugbetaling van een ‘teveel’ aan belastingen (bv. bij een ontheffing naar aanleiding van een bezwaarschrift). Het tarief van de moratoriumintresten bedraagt 7 %. Dit is dus een mooi tarief, en bij een betwisting is het zeker de moeite waard om te overwegen de belasting alvast te betalen.
Geen kapitalisatie, zegt de administratie. De administratie betaalt spontaan geen intresten op intresten. De intresten worden dus niet gekapitaliseerd. Ter verantwoording verwijst de administratie naar het WIB, dat hierover niets zegt. Vooral op langere termijn loopt het verschil tussen al dan niet kapitalisatie hoog op. Zo levert een terugbetaling na 10 jaar van 300.000 EUR à rato van 7 % per jaar in totaal 210.000 EUR intresten op, terwijl dit gekapitaliseerd ongeveer 290.000 EUR zou bedragen.

Toch kapitalisatie, zegt de rechtspraak. In het Burgerlijk Wetboek is wél voorzien in kapitalisatie. Artikel 1154 B.W. kent intresten op intresten toe wanneer ‘een overeenkomst betrekking heeft op interesten die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn’. En omdat het gemeen recht in fiscale zaken van toepassing is zolang de fiscale wet er niet uitdrukkelijk van afwijkt (Cass. 09.07.1931), en omdat de fiscale wet niets zegt over kapitalisatie, zijn er belastingplichtigen die menen dat het principe van kapitalisatie uit het gemeen recht wel degelijk van toepassing in het fiscaal recht.
Zij worden nu gevolgd door het Hof van beroep van Gent en Antwerpen (Gent 15.05.2007 en Antwerpen 27.10.2009).

Wel zelf vragen. Opmerkelijk is dat uit het laatste arrest blijkt de het hof slechts kapitalisatie toestaat als en vanaf dat er naar wordt gevraagd. Tip. U vraagt best alvast in het bezwaarschrift om kapitalisatie van de gebeurlijke moratoriumintresten.

Voor ons seminar van 17 december zijn er nog enkele plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…