De vermindering van de onroerende voorheffing voor woningen, aanpassing voor de co-ouders …
Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?
Welke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap?
Mijn accountant stelt i.p.v. opstal een vruchtgebruik voor. Waarom ?
Er moeten nog veranderingswerken gebeuren, geniet de vennootschap ook van het 6% BTW-tarief ?
De drie Vlaamse abattementen!
POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT
Fiscaal slim gemeubeld verhuren…
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
De groene lening…
Geniet een vennootschap ook het 6% – btw tarief ?
Uw zwembad fiscaal gunstig financieren, kan dat?
Opstal, een interessante piste of afblijven?
De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …
De aftrek van kosten verbonden aan doeloverschrijdende handelingen
De vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen
De patrimoniumvennootschap, terug van weg geweest ?
Nieuwe standpunt fiscus inzake blote eigendom… positief
De gevaren van een onjuiste waardering van het vruchtgebruik
Geen belastbaarheid bij kosteloze verkrijging van de opstallen bij afloop van het opstalrecht ?
Uw patrimoniumvennootschap gaat op pensioen
IPT intern of extern, ook impact m.b.t. onroerend goed ?
DE VLAAMSE ACTIVERING VAN GRONDEN EN PANDEN
De verkoop van een onroerend goed via erfpacht
Wat is het beste huurcontract voor uw opbrengsteigendom?
Wat vindt de fiscus ervan als u onder de prijs verkoopt?
U woont toch al in Knokke?
Bouwen op iemand anders grond …
Vruchtgebruik constructie en nieuwbouwproject …
Onroerend goed aankopen d.m.v. een vennootschap ?
Verhuren aan je vennootschap….
Buitenlands vastgoed via Belgische vennootschap
Premie ssv optimaliseren bij een krediet met een opname-periode
De gespreide meerwaarde …
Belastbaarheid van huurgelden betaald door BVBA aan particulier voor gebruik van een gedeelte van een appartement
Recht van opstal: toch interessant?
Optimale aangifte van intresten bij beroepsgebruik van de woning
Wie neemt de verbouwingswerken ten laste en wie wordt er op belast ?
Verkoop van gebouwen en terreinen, voortaan btw op de totaliteit ?
Laat de vennootschap uw nutsvoorzieningen betalen!
Nog een extraatje mbt de notionele intrestaftrek…
Lijfrente: te overwegen?
Meerwaardebelasting en handelspanden
Kan men toch afschrijven op antiek ?
Wettelijk samenwonenden: kijk naar uw tontine
De overdracht van een aankoop onder opschortende voorwaarde.
Abattement en meeneembaarheid: enkele belangrijke beslissingen.
Minder boet bij de meeneembaarheid
Een pand uit je vennootschap halen!
ECHTGENOTEN EN HUN WONING, WAT BIJ ECHTSCHEIDING
DE VERKOOP VAN EEN GEBOUW : WAT IS DE FISCALE IMPACT HIERVAN ?
Alles wat u moet weten over de leegstandsbelasting…
IS HET NIET BETER DAT HUURDER EN VERHUURDER SAMEN EEN VERZEKERING AFSLUITEN ?
MOET U ZICH ALS VERHUURDER OOK NOG VERZEKEREN ?
MOET U ZICH ALS HUURDER VERZEKEREN OF DOET DE VERHUURDER DIT WEL ?
WAT ALS DE HUURDER OPZEGT EN DE RENOVATIEWERKEN ZIJN NOG NIET UITGEVOERD
WAT GEBEURT ER MET DE UITGEVOERDE WERKEN OP HET EINDE VAN DE HUUR ?
WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE : MOGELIJKHEID 2 ?
WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE : MOGELIJKHEID 1 ?
WAT IS EEN RENOVATIECONTRACT ?
WAT ALS UW VERHUURDER GAAT SCHEIDEN ?
WAT ALS UW HUURDER GAAT SCHEIDEN ?
WAT MOET U DOEN ALS DE VERHUURDER OVERLIJDT ?
WAT MOET U DOEN ALS DE HUURDER OVERLIJDT EN GEEN FAMILIE NALAAT ?
WAT MOET U DOEN ALS DE HUURDER OVERLIJDT ?
KAN DE VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN OOK WORDEN GEVRAAGD AAN DE NIEUWE EIGENAAR ?
KAN EEN HUURDER DIE ZELF OPZEGT OOK EEN VERLENGING WEGENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN INROEPEN ?
WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEID ?
WANNEER KAN DE HUUR VERLENGD WORDEN WEGENS ZGN. BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN ?
KAN EEN LEVENSLANGE HUUR VROEGTIJDIG BEEINDIGD WORDEN ?
BESTAAT ER ZOIETS ALS EEN LEVENSLANG HUURCONTRACT ?
WAT ZIJN DE OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN BIJ EEN HUURCONTRACT DAT VOOR MEER DAN NEGEN JAAR WERD AFGESLOTEN ?
WAT ALS ER GEEN OPZEG WERD GEGEVEN OP HET EINDE VAN HET LANGLOPEND HUURCONTRACT ?
KAN IK EEN HUURCONTRACT AFSLUITEN VOOR MEER DAN NEGEN JAAR ?
WAT GEBEURT ER ALS HET HUURCONTRACT NA DE KORTE DUUR VERDER BLIJFT LOPEN ?
KAN MEN EEN HUURCONTRACT VAN KORTE DUUR VROEGTIJDIG OPZEGGEN ?
KAN MEN EEN HUURCONTRACT AFSLUITEN VOOR KORTER DAN NEGEN JAAR ?
WAT ALS DE VERHUURDER U OP HET EINDE VAN HET NEGENDE JAAR GEWOON IN HET PAND LAAT ZITTEN ?
KAN DE HUURDER VROEGTIJDIG OPZEGGEN ?
MOET U ALS HUURDER SOMS EEN TEGENOPZEG GEVEN ?
KAN DE VERHUURDER U OPZEGGEN ZONDER REDEN ?
KAN DE VERHUURDER MEERDERE HUURDERS VAN EENZELFDE APPARTEMENTSGEBOUW SAMEN OPZEGGEN OMDAT HIJ HET FLATGEBOUW GAAT VERBOUWEN ?
KAN DE VERHUURDER U OPZEGGEN OMDAT HIJ HET PAND GAAT VERBOUWEN ?
WAT IS DE TE VOLGEN PROCEDURE BIJ DE OPZEG VOOR EIGEN GEBRUIK ?
WANNEER KAN DE VERHUURDER NU JUIST OPZEGGEN VOOR EIGEN GEBRUIK ?
KAN EEN HUURCONTRACT VAN NEGEN JAAR VROEGTIJDIG DOOR DE VERHUURDER WORDEN OPGEZEGD ?
MOET EEN HUURCONTRACT STEEDS VOOR NEGEN JAAR WORDEN AFGESLOTEN ?
KUNNEN FORFAITAIR BEPAALDE KOSTEN HERZIEN OF GEINDEXEERD WORDEN ?
WAT ALS DE VERHUURDER NIET TIJDIG DE INDEXERING AANREKENDE ?
HOE MOET DE HUURINDEXERING JUIST WORDEN BEREKEND ?
WANNEER KAN DE HUUR JUIST GEINDEXEERD WORDEN ?
HEEFT DE VERHUURDER STEEDS HET RECHT DE HUUR TE INDEXEREN ?
WANNEER IS EEN HERZIENING VAN DE HUURPRIJS MOGELIJK ?
MAG EEN VERHUURDER ELKE HUURPRIJS VRAGEN DIE HIJ WENST ?
HUURWAARBORG BETAALD, ALLES BETAALD ?
WAT GEBEURT ER MET DE HUURWAARBORG ALS DE WONING VERKOCHT WORDT ?
WAARVOOR KAN DE HUURWAARBORG GEBRUIKT WORDEN ?
WANNEER MOET DE HUURWAARBORG BETAALD WORDEN
WAT IS DE OMVANG VAN DE HUURWAARBORG ?
IS EEN HUURWAARBORG VERPLICHT ?
VALT EEN SERVICEFLAT ONDER DE WONINGHUURWET ?
WAT GEBEURT ER BIJ HET EINDE VAN DE HUUR ?
KAN U ALS VERHUURDER U ER MET EEN STIJLCLAUSULE VANAF MAKEN ?
WIE MOET EEN PLAATSBESCHRIJVING OPMAKEN ?
WANNEER MOET DE PLAATSBESCHRIJVING WORDEN OPGEMAAKT ?
IS HET OPMAKEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING VERPLICHT ?
GENIET EEN BEWONER VAN EEN STACARAVAN OOK VAN DE WONINGHUUR ?
ALS EEN WERKGEVER EEN WONING TER BESCHIKKING STELT VAN DE WERKNEMER, GENIET DEZE DAN OOK VAN DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUUR ?
KAN EEN VENNOOTSCHAP HUREN ONDER DE WONINGHUURWET ?
KAN ER OOK SPRAKE ZIJN VAN EEN WONINGHUUR BIJ EEN MONDELINGE HUUROVEREENKOMST ?
KAN DE VERHUURDER DE BESCHERMING VAN DE WONINGHUURWET OMZEILEN ?
GELDT DE WONINGHUUR OOK ALS U BOVEN UW WINKEL WOONT ?
WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN HOOFDVERBLIJF ?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Het inbrengrecht
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De pro fisco schatting
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De registratierechten bij huurcontracten
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De registratierechten bij ruil ?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Wat als een compromis niet tijdig geregistreerd wordt ?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Registratierechten en de verkoop van een patrimoniumvennootschap ?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: U koopt als beroepsverkoper.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Registratierechten in het Brussels Gewest
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Schenking van een gezinswoning in het Brussels Gewest.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Schenken van een bouwgrond in het Vlaams Gewest.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De meeneembaarheid.
Wat als u ‘herbelegt’ en uw woord …niet houdt?
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…