Nog snel naar de Nederlandse notaris als Belg voor het niet meer kan! (2020)
Vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner [2020]
Nieuwe techniek mogelijk, zo kan 2020 een pakje fiscaal aangenamer maken…
Een superalternatief voor de sterfhuisconstructie in Vlaanderen
Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?
Artikel 5 kan toch! Vermijd successierechten!
Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?
Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!
Betaal ook als kind géén successierechten op de gezinswoning!
Voordeel doen bij successie…
Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!
Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?
Alles over het restlegaat!
Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !
Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…
R/C vrij van successierechten?
Verblijvingsbeding onder last
De vermindering voor gehandicapte erfgenamen
Generation skipping?
Beding van aanwas met optie
Verhuis tijdig naar Frankrijk!
Is het schenken altijd een goed alternatief ?
Wat is de restschenking
Er is niks mooiers als een lege kluis
Successierechten in Vlaanderen : roerend en onroerend
Schrap het verblijvingsbeding in uw huwelijkscontract..
Opgelet als u teveel panden verkoopt?
Koop via je BVBA een pand in het buitenland?
Bespaar successierechten dankzij je vrouw!
De wederzijdse schenking
Generation skipping
Kent u al het ‘alsof-beding’…
Wat weet de fiscus over uw bezittingen ?
Alles over het openvallen van de nalatenschap
Het einde van uw opstalrecht
Kan het werken met een testament fiscale voordelen opleveren ?
Wie erft wat?
Een ‘stiftung’ toch een aanrader!
Wat moet u weten als samenwonenden?
Waar woont u voor de fiscus?
Vruchtgebruik: twee banken vooruit!
Een handgift met voorbehoud van vruchtgebruik: toch geen onmogelijke combinatie ?
Over de bewijslast van de handgifte
Wie is uw begunstigde van een levensverzekering?
Uw vrouw betaalt geen successierechten …

De patrimoniumvennootschap : terug van weg geweest ?
Erven : wat met de schulden?
Bouwen op grond van de partner? Hoe oplossen?
Het belang van de gezinswoning in de fiscaliteit
Wanneer is een patrimoniumvennootschap toch zinvol?
Schenken van bouwgrond: een tip
Slim schenken aan de kinderen…
Inleiding tot het erfrecht; wie erft wat en wanneer!
Heeft een tontine nog zin?
Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?
Waarom in Frankrijk kopen met een SCI?
Schenken aan de kinderen met de rem op?
Hoe nog minder schenkingsrechten betalen?
Wat is een pingponghandgift?
Wat zijn de voordelen van een burgerlijke vennootschap?
In welk land betaalt u geen successierechten?
Welke ‘kluis’gaat nooit open?
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…