Buitenlandse successierechten op buitenlandse roerende goederen … Hoe zit dat ?
Welk zijn de beste bestemmingen voor vrouwelijke digital nomads!
Wanneer wordt u niet meer belast in België, en kan u lekker naar Monaco…? [2020]
Buitenlandse roerende inkomsten: belangrijk positief arrest! [2020]
Nieuwe anti-misbruikbepaling van toepassing op Luxemburgse SPF? [2020]
Heeft Zwitserland in 2020 nog een bankgeheim?
Regulariseren… Voor fiscale SM’ers? Wat zijn de spelregels?
Beperk ‘voordeel alle aard’ auto…
Is Fabiola uw lichtend voorbeeld? Ook voor u een stichting?
Alle gepensioneerden naar Portugal!
Vermijd successierechten net voor het licht uitgaat!
Wat kan nog volgens de nieuwe antimisbruikbepaling?
Schenk discreet aan je kleinkind…
Kan ik schenken en een controle inbouwen zonder ingewikkelde structuren ?
Fiscaal stelsel van de huurinkomsten van uw tweede verblijf in Spanje
Huwelijkscontract als tool voor successieplanning!
Wees Di Rupo te snel af! Laat u niet kisten!
Hoe geven gehuwden een onroerend goed aan ?
Welke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap?
Mijn accountant stelt i.p.v. opstal een vruchtgebruik voor. Waarom ?
Slim omgaan met de Tak 21 en je groepsverzekering!
Cassatie bevestigt! Geen successierechten dankzij ‘sterfhuisconstructie… een mooie dag!
Aandelen aan toonder…Nu handelen.
De drie Vlaamse abattementen!
Pensioenvoorziening weg werken met een pand uit de vennootschap…
POGING TOT HERKWALIFICATIE ONROERENDE LEASING MISLUKT
Fiscaal slim gemeubeld verhuren…
De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van feitelijke scheiding … een neverending story , of toch ?
BTW recuperen … ook bij leegstand
Successierechten op alle levensverzekeringen… Of toch niet?
Welke datum is beslissend om uit de te maken onder welke fiscale controle je valt!
Alles over het restlegaat!
Verhuizen om fiscale redenen ? Let op … !
Nu nog vlug aandelen verkopen voor het te laat is!
Slim die lening kwijtschelden, leuk voor de kids!
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen
Vererf aan 0% het familiebedrijf… alle ins en outs…
Verblijvingsbeding onder last
Tak 26 voor vennootschappen
Opstal, een interessante piste of afblijven?
De vermindering voor gehandicapte erfgenamen
De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …
Waarom geen lijfrente?
Vermogensbelasting komt er!
Overdracht aandelen VOF best openbaar maken…
De uitgaven voor levensonderhoud én de fiscus…
Samenwonenden en de gezinswoning : een afweging tussen euro’s en zekerheid
Over het tarief vennootschapsbelasting…
Schenken / verkopen aandelen van een patrimoniumvennootschap
Gehuwden, huwelijkscontract en de gezinswoning…
Wat als een gehandicapte persoon erft?
Koop slim uw appartement aan de kust
Alles over de fiscale vrijstelling van spaarboekjes…
Herkwalifcatie van huurgelden in beroepsinkomsten : ook voor de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon
Hoe de overname van aandelen terugbetalen ?
Kunnen gehuwden samen een vennootschap oprichten?
Alles over de managementvennootschap…dat u nooit durfde vragen…
Schenking van het bedrijf of de onderneming
Alles over de rekening courant
Verwante vennootschappen letten best op…
Wat als u wilt regulariseren?
Huwen of samenwonen?
Bouwen op grond van één van de partners…
Herbeleggingen herbeleggen…
Mag uw controleur u belasten op grond van internetgegevens ?
Kan u best uw R/C tegoed te gelde maken?
Wie krijgt wat bij echtscheiding en scheiding van goederen..
Ferrari op je zaak…
De gespreide meerwaarde …
Dividend of wachten op liquidatie…
Laat de bank uw rekening courant betalen!
Fiscaal walhalla voor auteurs
De bankuitreksels tijdens een controle …
De overname van een vennootschap in al zijn aspecten…
Wat mag de fiscus vragen?
Veilig verhuren
De afschrijvingen en gebruikskosten van een sauna en zwembad zijn geen beroepskosten in een doktersvennootschap.
Alles wat u wilt weten over de groepsverzekering of IPT…
Vastgoed slim verkopen zonder de lastige fiscus…
Beleggen binnen of buiten de vennootschap ?
De overname van een vennootschap
Voordelen van een managementvennootschap…
Uw echtgenote komt mee in de zaak. Hoe regelt u dit best?
Antiek aftrekbaar als kost…?
“De fiscus stelt vragen, geen paniek”
CASUS: uw kinderen komen mee in de zaak…waarop letten.
Schenking van een onderneming : hoe aanpakken
De tontine voor aandelen?
Een uitkering als bezoldiging of als tantième of als dividend ?
Spelen met de rekening courant…
Hoe een dikke meerwaarde vermijden in uw patrimoniumvennootschap?
De aangifte in de Belgische successiebelasting.
Ga naar Nederland!
Opgelet met een compromis…
Blokkering banktegoeden na overlijden…
Wanneer uw vennootschap oprichten?
De fiscus én uw patrimoniumvennootschap…
De bankgift graag correct uitvoeren!
De wederkerige koop- en verkoopbelofte als alternatief voor een compromis.
Denk ook eens aan uw kleindkinderen…
Een handelspand verkopen zonder meerwaardebelasting?
Gebouwen steeds zonder registratierechten in uw immovennootschap?
De opvolger van de Soparfi is een feit?
Bouwen op de grond van uw partner?
Erfrecht voor wettelijk samenwonenden!
Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Welke registratierechten zijn van toepassing als ik een onroerend goed uit de vennootschap haal ?
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De vennootschap in oprichting.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: De wederverkoop.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: Tekortschatting.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: het abattement.
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: het verlaagd tarief
Alle antwoorden rond vastgoed en registratie: het normale tarief
Vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner.
Hoe fiscaal slim een zeiljacht kopen?
Wat als u ‘herbelegt’ en uw woord …niet houdt?
Aandelen aan toonder verdwijnen. Hoe u nu al voorbereiden?
Voor zij die nog meer willen weten over lijfrente…
Waarom is ‘opstal’ terug hip?
Hoe uw kinderen fiscaal creatief steunen?
De grote ruiloperatie…
Waarom wordt de ‘amnestie bis’ een flop?
Wanneer is een holding geen probleem?
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…