De vermindering van de onroerende voorheffing door vennootschappen

Reeds sinds aanslagjaar 2004 (aanslagjaar en inkomstenjaar zijn voor de onroerende voorheffing dezelfde) betaalt een vennootschap geen onroerende voorheffing meer. Dit weliswaar beperkt tot dat gedeelte dat genoten wordt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke en provinciale opcentiemen blijven wel nog verschuldigd.   Rechtspersonen krijgen dan ook een belastingkrediet dat gelijk is aan 2,5% van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Het belastingkrediet wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet. Voorbeeld Vennootschap Vastgoed bvba bezit woning met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 2.500 euro gelegen te Gent. 

De onroerende voorheffing bedraagt

Kadastraal inkomen                                                                           2.500 EUR

Geïndexeerd kadastraal inkomen (indexcoëfficiënt is 1,5461)     3.865 EUR Bijdrage Vlaams Gewest (2,5 %)                                                    96,63 EURBijdrage provincie (opc. 295)                                                          285,06 EURBijdrage gemeente (opc. 1450)                                                   1.401,14 EUR Totaal bedrag onroerende voorheffing                                        1.782,83 EUR Maar vermits het een vennootschap is die eigenaar is bedraagt de  Vermindering : Belastingkrediet rechtspersonen                                                96,63 EUR Totaal bedrag onroerende voorheffing                                 1.686,20 EUR

Maar er kan nog meer voordeel gerealiseerd worden.

 De vermindering wegens o.a. kinderlast kan ook genoten worden door de huurder van de woning. M.a.w. onroerende goederen die in volle eigendom of in vruchtgebruik behoren tot een vennootschap maar verhuurd worden aan een huurder wie ten minste twee kinderen heeft die in aanmerking komen voor de kinderbijslag kan ervoor zorgen dat de onroerende voorheffing nog verminderd.  Dus ook door de bedrijfsleider die in de woning woont van de vennootschap en deze huurt , kan de vermindering genieten. Stel dat in ons voorbeeld de bedrijfsleider de woning huurt en drie kinderen heeft (die in aanmerking komen voor de kinderbijslag) dan wordt de onroerende voorheffing verlaagd met 298,29 euro. Wordt wel eens vergeten …  

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Belastingen.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Estate planning.

Bekijk ook deze artikels uit de categorie Vastgoedrecht.

2010-10-15T13:38:05+02:00
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image