Werknemers op grondgebied leidt niet tot vaste inrichting… Weer goed nieuws.

Een tijdelijke tewerkstelling in België geeft niet onmiddellijk aanleiding tot een belastbare aanwezigheid van de buitenlandse onderneming in België. Zelfs wanneer de buitenlandse onderneming reeds een vaste inrichting heeft in België, zijn de winsten toerekenbaar aan de tijdelijke krachten niet noodzakelijk belastbaar in België. Dit is opnieuw een opmerkelijke stellingname van de Dienst Voorafgaande Beslissingen  (Voorafgaande [...]

Werknemers op grondgebied leidt niet tot vaste inrichting… Weer goed nieuws.2010-03-02T16:49:45+02:00

Een voordeel auto op 22.000 km?

Het is niet altijd geweten dat ook wie een firmawagen heeft zijn woon-werkkilometers kan aftrekken als werkelijke beroepskosten (tegen € 0,15/km). Toch doet u dat beter niet… In dat geval zal de fiscus het voordeel van alle aard voor het privégebruik van de auto immers berekenen op dat woon-werkverkeer en dus niet op de gebruikelijke 5.000 [...]

Een voordeel auto op 22.000 km?2010-02-24T23:55:02+02:00

Opgelet voor de Nederlanders…

De Belgische fiscus heeft het afgelopen jaar ‘vragen om inlichtingen’ verstuurd op basis van inlichtingen verkregen van Nederlandse ondernemingen. De informatie wordt verstrekt door de Nederlandse aan de Belgische administratie op basis van de al op 1 juli 2005 in werking getreden Europese Spaarrichtlijn. Er wordt dus niet alleen informatie uitgewisseld over spaartegoeden die inwoners aanhouden [...]

Opgelet voor de Nederlanders…2010-02-21T20:04:07+02:00

Verven en veel geld besparen…

Geachte, beste,Eén van de begrotingsmaatregelen houdt in dat voortaan de notionele intrestaftrek moet worden geplafonneerd tot 3,80% (dit voor aanslagjaar 2011 en 2012). De vraag is of dit echter financieel een groot verschil geeft. Wij maakten voor u de berekening. Het huidig gemiddelde voor inkomstenjaar 2010 zou vandaag 3,990% bedragen. Voor een KMO komt er 0,5% [...]

Verven en veel geld besparen…2009-10-28T14:58:42+02:00

Welke vorm voor uw patrimoniumvennootschap?

Nu de aandelen aan toonder verdwijnen is de vraag of een patrimoniumvennootschap nog wel echt in de vorm moet van een NV. Is de BVBA dan het enige alternatief of zijn er hier ook nog andere mogelijkheden.  Heeft u een patrimoniumvennootschap dan is deze dikwijls onder de vorm van een BVBA of een NV. Fiscaal zijn [...]

Welke vorm voor uw patrimoniumvennootschap?2009-09-04T19:02:04+02:00

Welke belastingen kunnen geregulariseerd worden ?

Drie categorieën moeten hier onderscheiden worden :te regulariseren BTW-handelingen te regulariseren beroepsinkomstente regulariseren overige inkomsten (roerende, onroerende en diverse inkomsten).Ook successierechten kunnen geregulariseerd worden (Mond. Vr. nr. 10 636 van 7 maart 2006, Kamercommissie Financiën, Integraal Verslag, CRIV 51 COM 873, 27). Wat kost een regularisatie ?De te regularisen BTW-handelingen worden onderworpen aan dat BTW-tarief dat [...]

Welke belastingen kunnen geregulariseerd worden ?2009-05-13T22:47:25+02:00

Alles over voordelen in natura!

Eén van de voordelen van het werken met een vennootschap is het systeem van de voordelen van alle aard. Maar over het voordeel van alle aard en onroerend goed zijn er regelmatig vragen. Het voordeel met het werken van het voordeel in natura is fiscaal van aard. Kort gezegd is het voordeel de besparing op de [...]

Alles over voordelen in natura!2009-03-20T21:57:03+02:00

Niks aan de hand in Zwitserland!

In bepaalde media (zelfs in de Tijd) wordt er bijna triomfantelijk gesteld dat het Zwitsers bankgeheim en dat van andere 'vrij staten' niet meer zou bestaan. Wees toch alstublieft niet zo naiëf. Er is gelukkig maar zo goed als niets veranderd. Alleen als er sprake is van zeer ernstige grootschalige georganiseerde fraude en het andere land [...]

Niks aan de hand in Zwitserland!2009-03-17T08:35:11+02:00

De fiscus stelt vragen, wat nu?

Ook als u geen bedrijf hebt gebeurt het wel eens dat de fiscus vragen stelt. Mag dit zomaar? Hoe reageert u best? Welke fouten maakt u beter niet?   Vragen staat vrij. Dat geldt ook voor de belastingadministratie. Alleen, waarom zou de fiscus dat doen? Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Misschien hebt u uw aangifte onduidelijk [...]

De fiscus stelt vragen, wat nu?2009-02-10T21:19:16+02:00

Kosten huwelijksfeest aftrekbaar?

In welke mate zijn kosten van een huwelijksfeest aftrekbaar ? De dochter van de zaakvoerder van een doktersvennootschap huwde in september 2001. Iets meer dan de helft van de kosten van de receptie en het avondfeest (ca. 2.150 euro) werden door de doktersvennootschap gedragen, en dus als beroepskosten in rekening gebracht. De taxatiediensten oordeelde dat deze [...]

Kosten huwelijksfeest aftrekbaar?2008-12-16T22:32:43+02:00

Mag de controleur een CD rom van de boekhouding meenemen?

 Tijdens een controle van een tandarts vragen de taxatiedienst bijkomende informatie over de patiënten.  Zij nemen in december 2006 een copij van het geïntegreerd tandartsenprogramma Baltes op zijn computer. De tandarts meent dat het verstrekken van de informatie mogelijkerwijze een inbreuk op het medisch beroepsgeheim uitmaakt.  Hij roept de bijzondere procedure, zoals voorgeschreven in artikel 334 [...]

Mag de controleur een CD rom van de boekhouding meenemen?2008-10-20T20:51:27+02:00

De verkoop van onroerend goed van de vennootschap

Wie vandaag een vennootschap bezit, heeft veelal een onroerend goed in deze vennootschap. Menig persoon vraagt zich terecht af wat hiermee op termijn moet worden aangevangen. Enkele pistes en hun gevolgen? De aankoop van het onroerend goed werd veelal overwogen om de winst in de vennootschap te drukken. Dit is klassiek. Een vastgoed in de vennootschap heeft [...]

De verkoop van onroerend goed van de vennootschap2008-07-05T14:41:56+02:00