Uw zwembad fiscaal gunstig financieren, kan dat?

In de maand juli van dit jaar liepen blijkbaar heel wat Belgen rond met het idee een zwembad in de tuin te laten installeren.  Het goede weer zal hiervoor wel iets tussen zitten.  Maar uiteindelijk komt hierbij de fiscaliteit ook om de hoek kijken.  Hoe zit dit in mekaar en kan dit fiscaal in de personenbelasting [...]

Uw zwembad fiscaal gunstig financieren, kan dat?2010-08-17T18:35:37+02:00

Opstal, een interessante piste of afblijven?

Een onroerend goed laten optrekken door de vennootschap is ook mogelijk door middel van een recht van opstal. Hiermee wordt bedoeld dat de grondeigenaar gedurende maximaal 50 jaar het recht afstaat aan de vennootschap om op zijn grond een onroerend goed op te trekken.  M.a.w. het moment van natrekking wordt uitgesteld tot het einde van het [...]

Opstal, een interessante piste of afblijven?2010-08-13T16:15:14+02:00

De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …

UitgangspuntVandaag bezit u een woning waarin u privé woont.  De woning wordt te klein en u wenst een andere woning aan te kopen.  De bestaande woning wenst u echter te behouden en te verhuren.Gedurende jaren werkt u reeds met een vennootschap.  De gedachte leeft dan ook om dit onroerend goed (‘nieuwe’ woning) aan te kopen via [...]

De aankoop van een onroerend goed door de vennootschap. Een alternatieve werkwijze …2010-08-04T18:02:48+02:00

De aftrek van kosten verbonden aan doeloverschrijdende handelingen

De fiscus heeft het niet begrepen op het verwerven van een onroerend goed via een patrimonium – of managementvennootschap. Dit geldt des te meer voor de gevallen waarbij wordt geopteerd om de vennootschap ‘slechts’ een vruchtgebruik te laten verwerven in plaats van de volle eigendom, teneinde de belastingheffing over de meerwaarde bij het einde van de [...]

De aftrek van kosten verbonden aan doeloverschrijdende handelingen2010-04-30T18:29:34+02:00

De vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen

U heeft een woning die al enkele tijd leeg staat.  U vraagt zich af of u niet van een vermindering kan genieten …Tip? Het klopt dat er een stelsel van vermindering bestaat op zowel de onroerende voorheffing als op het kadastraal inkomen.  De praktijk echter leert dat de toepasbaarheid ervan meestal een ander paar mouwen is. [...]

De vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen2010-01-22T14:56:11+01:00

De patrimoniumvennootschap, terug van weg geweest ?

Vastgoed dat in handen is van een (patrimonium)vennootschap kent nadelen. Zoveel is duidelijk. Dit nadeel wordt het meest ervaren wanneer de vennootschap het onroerend goed verkoopt. Dit betekent overwegend een gepeperde fiscale factuur. Maar vergeet niet dat er naast nadelen ook een aantal voordelen zijn. Voordelen die al wel eens vergeten worden. Ook zijn er combinaties [...]

De patrimoniumvennootschap, terug van weg geweest ?2010-01-21T18:48:17+01:00

Nieuwe standpunt fiscus inzake blote eigendom… positief

We kennen reeds jaren een aantal verminderingen. Deze verminderingen zijn uiteenlopend en kennen een aantal voorwaarden. Hierin is nu een belangrijke wijziging gekomen. Energiebesparende maatregelenRationeler energieverbruik wordt fiscaal aangemoedigd, onder strikte voorwaarden.  Het bedrag dat in mindering komt is 40% van de desbetreffende uitgave, doch geplafonneerd. Voor aj. 2011 is dit plafond 2.770 euro, eventueel nog te verhogen met [...]

Nieuwe standpunt fiscus inzake blote eigendom… positief2010-01-13T16:34:41+01:00

De gevaren van een onjuiste waardering van het vruchtgebruik

De afgelopen jaren hebben de taxatiediensten in hun strijd tegen de vruchtgebruikstructuren het geweer van schouder gewisseld. Nu het pad van de herkwalificatie van vruchtgebruik in vooruitbetaalde huur door de rechtspraak volledig afgesloten is, lijkt de administratie haar peilen te richten op de waarderingsproblematiek.  Zowel in de particuliere rulings als in het advies van de Dienst [...]

De gevaren van een onjuiste waardering van het vruchtgebruik2009-12-20T15:18:52+01:00

Geen belastbaarheid bij kosteloze verkrijging van de opstallen bij afloop van het opstalrecht ?

 De rechtbank van eerste aanleg te Leuven bevestigde dat de kosteloze verwerving door een vennootschap-opstalgever geen aanleiding geeft tot enige belastingheffing. Zij distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van het CBN advies  nr.126/7, krachtens hetwelk bij kosteloze verwerving de winstbepaling moet gebeuren op basis van de werkelijke waarde van het actiefbestanddeel (Rb.Leuven, 11 september 2009).Een vennootschap nv [...]

Geen belastbaarheid bij kosteloze verkrijging van de opstallen bij afloop van het opstalrecht ?2009-12-13T15:19:01+01:00

Uw patrimoniumvennootschap gaat op pensioen

U heeft in de jaren ’80 een flink onroerend goed patrimonium opgebouwd maar dit wel via een patrimoniumvennootschap. U vraagt zich nu af hoe het eigenlijk in de toekomst verder moet met deze vennootschap. Wat als deze patrimoniumvennootschap in de toekomst niet meer ‘gevoed’ wordt vanuit uw werkvennootschap. Wat als u overlijdt? Wat was de bedoeling? U heeft/had [...]

Uw patrimoniumvennootschap gaat op pensioen2009-11-10T19:38:57+01:00

IPT intern of extern, ook impact m.b.t. onroerend goed ?

Vandaag zorgt menig vennootschap voor haar bedrijfsleider(s) dat er een pensioenkapitaal opgebouwd kan worden. Er zijn verschillende mogelijkheden… Wat zijn de verschillen en wat heeft dit te maken met vastgoed? We moeten even fiscaal gaan om u goed vastgoedadvies te geven. Intern en externe pensioenvoorzieningWat? Met een ‘interne onderhandse pensioenovereenkomst’ (interne pensioenvoorziening) bedoelen we een pensioenovereenkomst die [...]

IPT intern of extern, ook impact m.b.t. onroerend goed ?2009-10-15T17:21:46+02:00

DE VLAAMSE ACTIVERING VAN GRONDEN EN PANDEN

Het is de Vlaamse overheid menens bepaalde vastgoedprojecten te ondersteunen.Ze heeft hiervoor drie steunmaatregelen  uitgewerkt (zie samengevat verder):- het subsidiëren van zogenaamde activeringsprojecten;- de creatie van een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten;- het verlagen van de registratierechten voor de aankoop van sommige panden.In het decreet lezen we wat met ‘activeringsprojecten’ wordt bedoeld : ‘Activeringsprojecten zijn complexe en grootschalige ruimtelijke projecten die [...]

DE VLAAMSE ACTIVERING VAN GRONDEN EN PANDEN2009-09-22T13:40:53+02:00
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image