Verblijvingsbeding onder last

Vandaag komt het (nog) regelmatig voor dat gehuwden onder het welttelijk stelsel ervoor gezorgd hebben dat de ganse gemeenschap overgaat naar de langstlevende.  Dit wordt ook het verblijvingsbeding of ‘langst leeft al heeft’ genoemd.  Het resultaat is dat wie het langst leeft het ganse gemeenschappelijke vermogen zal verwerven.  De kinderen komen (behoudens enkele uitzonderingen) nu [...]

Verblijvingsbeding onder last2017-05-01T13:40:49+02:00

De vermindering voor gehandicapte erfgenamen

Er bestaat een vermindering voor gehandicapte erfgenamen.  Een vermindering die in de praktijk niet altijd gekend is. Een gehandicapt iemand wordt gedefinieerd op de volgende manier : 1° diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar : - ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand [...]

De vermindering voor gehandicapte erfgenamen2017-05-01T13:41:28+02:00

Generation skipping?

Geachte, beste, Nu de verkiezingen bijna een feit zijn, laat u me toch even toe aan politiek te doen. Tegenwoordig hoor je na middernacht aan de toog mensen discuteren over de notionele intrestaftrek, de grote boosdoener. Ik denk echt dat 90% van de politici niet weet waar het over gaat en zich verslikken in hun [...]

Generation skipping?2017-05-01T13:41:52+02:00

Beding van aanwas met optie

Ongehuwde koppels hebben vaak vragen rond het aankopen van een woning. Niettegenstaande zij mogelijk op dezelfde manier fiscaal behandeld worden (successierechten) zoals gehuwden , wil dit nog niet zeggen dat zij ook van mekaar erven. De fiscaliteit (de successierechten) moet los bekeken worden van de burgerrechtelijke principes. Daarom wordt er vaak aangekocht via een beding van [...]

Beding van aanwas met optie2017-05-01T13:42:25+02:00

Verhuis tijdig naar Frankrijk!

Geachte, Beste, Deze week was nog de Nederlandse staatssecretaris van Financiën de heer de Jager op televisie, die zijn naam niet heeft gestolen, en die opschepte over het groot aantal verdragen dat Nederland de laatste maanden afsloot met zogenaamde belastingparadijzen. Men blijft de mensen voorliegen! Er is geen automatische informatieuitwisseling (we blijven het herhalen) en [...]

Verhuis tijdig naar Frankrijk!2017-05-01T13:43:01+02:00

Is het schenken altijd een goed alternatief ?

Vandaag is het schenken een dagelijkse praktijk wie een successieplanning uitwerkt. Op deze manier trachten we een successieplanning te realiseren die financieel een voordeel biedt.  Hierbij wordt wel eens vergeten dat het civielrechtelijke ook belangrijk is, maar dat is een andere discussie … M.a.w. wie een successieplanning voor ogen heeft , moet zich ervan gewissen dat [...]

Is het schenken altijd een goed alternatief ?2017-05-01T13:43:21+02:00

Wat is de restschenking

De werkwijze van de restschenking is samengevat de volgende. De schenker schenkt bv een roerend goed aan een begiftigde. Maar hetgeen van deze schenking nog overblijft, zal bij het overlijden van deze (eerste) begiftigde toekomen aan een andere, tweede begiftigde. De eerste begiftigde kan de geschonken goederen verkopen niet schenken maar ook niet legateren. Schenkings- [...]

Wat is de restschenking2017-05-01T13:43:41+02:00

Er is niks mooiers als een lege kluis

Tip van de week Er zijn twee zekerheden in het leven: dood gaan en belastingen betalen. Als u overlijdt komen deze twee zekerheden samen, en is er sprake van successierechten. Je mag er niet te veel over nadenken maar successierechten is eigenlijk wel de ultieme schande. De fiscus heft belastingen op een dood lichaam, nog [...]

Er is niks mooiers als een lege kluis2017-05-01T13:44:03+02:00

Successierechten in Vlaanderen : roerend en onroerend

Dat de successierechten de voorbije jaren een evolutie in de positieve zin hebben gekend, is ondertussen duidelijk. We denken hier aan o.a. de splitsing roerend en onroerend vermogen, de vrijstelling van de gezinswoning tussen ‘partners’, … Moeilijkheden spreiding onroerend - roerend. We hebben het reeds vroeger gehad over de spreiding tussen roerend en onroerend vermogen in het kader [...]

Successierechten in Vlaanderen : roerend en onroerend2017-05-01T13:44:23+02:00

Schrap het verblijvingsbeding in uw huwelijkscontract..

Het huwelijksvermogensrecht primeert op het erfrecht.  Dit betekent dat eerst het huwelijksstelsel moet bekeken worden alvorens we weten wie wat erft.  Het huwelijkscontract kan er immers voor zorgen dat bv. de kinderen in het ganse plaatje (nog) niet voorkomen. Hiermee bedoelen we dat het opnemen van huwelijksvoordelen ervoor zorgen dat de langslevende huwelijkspartner een merkelijk [...]

Schrap het verblijvingsbeding in uw huwelijkscontract..2017-05-01T13:44:46+02:00

Opgelet als u teveel panden verkoopt?

Wat zijn de spelregels? We hebben het hier voor alle duidelijkheid over een gebouw dat u niet beroepsmatig hebt gebruikt en dat u dus niet afschreef,. Verkoopt u de woning die u zelf bewoont en die u in uw belastingaangifte aangeeft onder de code ‘1100/1200’ of mogelijk niet meer hebt aangegeven, dan wordt u hier [...]

Opgelet als u teveel panden verkoopt?2017-05-01T13:45:20+02:00

Koop via je BVBA een pand in het buitenland?

Tip van de week Geachte, beste, Deze week was de Vlaamse Minister van Mobiliteit druk in de weer over haar plannen inzake ‘rekening rijden’. Betalen we na 60% van ons inkomen te hebben afgedragen aan vadertje Staat, na 21% BTW, na BIV, na verkeersbelasting, na dure accijnzen op brandstof… al niet genoeg voor te mogen [...]

Koop via je BVBA een pand in het buitenland?2017-05-01T13:45:38+02:00
NIEUW EBOOK 12€ : De 134 meest begeerde fiscale tips! 
Meer info hier
close-image